ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІДКІСНІ, ЗНИКАЮЧІ ТА ТИПОВІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ,

 ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Рослинні угруповання, які занесені до Зеленого списку Харківської області

Лісові угруповання

1.

Асоціація дубового лісу барвінкового

Quercetum vincosum (minoris)

2.

Асоціація дубового лісу егоніхонового

Quercetum aegonychosum (purpureocaerulei)

3.

Асоціації ясенево-дубового лісу конвалієвого

Fraxineto-Querceta (roboris) convallariosa

4.

Асоціація дубового лісу підмаренникового

Quercetum galiosum (odorati)

5.

Асоціація дубового лісу щитникового

Quercetum dryopteridosum (filicis maris)

6.

Асоціація дубового лісу хвощевого

Quercetum equisetosum (telmateiae)

7.

Асоціації дубово-соснових лісів різнотравних

QuercetoPineta herbosa

8.

Асоціація чорновільхового лісу теліптерисового

Alnetum (glutinosae) thelypteridosum (palustris)

9.

Асоціація чорновільхового лісу щитникового

Alnetum (glutinosae) dryopteridosum (cartusianae)

10.

Асоціації чорновільхового лісу безщитникового

Alneta (glutinosae) athyriosa (filicis feminae)

11.

Асоціація ясенево-дубового лісу хвощевого

FraxinetoQuercetum equisetosum (hiemalis)

12.

Асоціація соснового лісу костяницевого

Pinetum rubosum (saxatilis)

14.

Асоціація соснового лісу вересового

Pinetum callunosum (vulgaris)

15.

Асоціації соснових лісів лишайникових

Pineta licheniosa

16.

Асоціації соснових лісів кипцево-чебрецевих

Pineta koeleriosoThymosa

Угруповання справжніх степів

17.

Формація мласкавця серповидного

Bupleurieta falcati

18.

Формація кринітарії волохатої

Crinitarieta villosae

19.

Формація бородача звичайного

Bothriochloeta ischaemi

Угруповання крейдових степів

20.

Агломераційні угруповання гісопа крейдяного

Hyssopodeta cretacei

21.

Агломераційні угруповання чебрецю вапнякового

Thymeta calcarei

22.

Агломераційні угруповання переломника Козо-Полянського

Androsaceta koso-poljanskii

23.

Агломераційні угруповання льону українського

Lineta ucrainici

24.

Агломераційні угруповання полину суцільнобілого

Artemisieta hololeucae

25.

Агломераційні угруповання полину солянковидного

Artemisieta salsoloidis

Лучні угруповання

26.

Асоціація королицево-злакова

Leucanthemetum (vulgaris) graminosum

27.

Асоціація родовиково-злакова

Sanguisorbietum (officinalis) graminosum

28.

Формація оману високого

Inuleta helenii

29.

Формація кермека донецького

Limonieta donetzici

30.

Формація кермека замшевого

Limonieta alutacei

31.

Формація полину сантонінського

Artemisieta santonicae

32.

Формація молочки приморської

Glauceta maritimae

33.

Асоціація рябчиково-злакова

Fritilarieta (meleagroidis) graminosa

34.

Асоціація косариково-злакова

Gladioletum (tenuis) graminosum

35.

Асоціації зозулинцево-злаково-осокові

OrchidosoGramineoCariсeta

Болотні угруповання

36.

Формація лепехи звичайної

Acoreta calami

37.

Формація валеріани лікарської

Valerianeta officinalis

38.

Формація рогозу Лаксманового

Typheta laxmannii

39.

Асоціації осоково-сфагнові

CaricetoSphagnosa

40.

Формація осоки омської

Cariceta omskianae

Водні угруповання

41.

Формація водяної сосонки звичайної

Hippureta vulgaris

42.

Формація водяного різака алоевидного

Stratioteta aloidis

43.

Асоціації вольфієво-ряскова

Wolffieta (arrhizae) lemnosa

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Зникаючі природні середовища існування

Рослинні угруповання, що потребують охорони

Рослинні угруповання Зеленої книги України

Рослинні угруповання Зеленого списку Харківської області

Види рослин, що потребують особливої охорони

Види рослин Європейського  Червоного списку

Види рослин Червоної книги України

Види рослин Червоного списку Харківської області

Види тварин, що потребують особливої охорони

Види тварин Європейського Червоного списку

Види тварин Червоної книги України

Види тварин Червоного списку Харківської області

Мігруючі види диких тварин Харківській області

Види водоплавних птахів, які потребують охорони в Харківській області

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації