ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Зміївський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Цикалове Гомільшанська лісова дача Прогін Кукилівський Роздольний Мохначанський Скрипаівський Озеро Борове Гомільшанська лісова дача Берестовий Гомільшанська лісова дача Гомільшанська лісова дача Середньодонецький Середньодонецький Малинівський Гомільшанські ліси Гомільшанські ліси 18 108 100 104 107 109 102

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

100

Заказник ботанічний

100,0

Біля с. Шелудьківка

Два озера в заплаві р. Сів. Донець — Мале і Велике Крячкувате з рідкісними для України солелюбними водними угрупованнями рослин та тварин

102

Загальнодержавний заказник загально-зоологічний

900,0

Від с. Ше-

лудьківка до смт Комсомольське та смт Лиман

Мале і Велике Крячкувате озера в заплаві р. Сів. Донець з рідкісними для України водно-болотними, солончаковими та лучними комплексами, де мешкають рідкісні види тварин

104

Заказник ґрунтовий

120,0

Біля с. Зідьки

Схили з рідкісним ґрунтом — болотним солонцюватим

107

Заказник ботанічний

1,0

Біля с. Пролетарське

Місце зростання рідкісних видів рослин

108

Заказник лісовий

150,0

Урочище Борки, Роки-тянське л-во, кв. кв. 40-45

Унікальний для області сосновий ліс природного походження на високому плато і схилах на відслонені пісків полтавської світи

109

Загальнодержавний заказник гідрологічний

2000,0

Між сс. Тим-ченки та Че-мужівка

Заплава р. Мож з болотами, старицями та комплексом водно-болотної, лучної рослинності та відповідним тваринним світом

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

18

Орнітологічний заказник місцевого значення «Сухий Лиман»

200,0

Біля с. Лиман Водно-болотне угіддя «Сухий Лиман»

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Національний природний парк

 

 

216

Гомільшанські ліси

14314,8

2004

 

Заказник ландшафтний місцевого значення

 

 

29

Гомільшанська лісова дача 1062 1984

162

Малинівський

2256,7

1997

 

Заказник лісовий місцевого значення

 

 

76

Мохначанський

104,9

1984

111

Скрипаївський

27,3

1984

199

Середньодонецький

1389

2001

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

213

Озеро Борове

25,1

2003

122

Цикалове

10

1984

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

100

Прогін

6

1984

105

Роздольний

5

1984

62

Кукилівський

5

1984

Заказник гідрологічний місцевого значення

164

Берестовий

87,5

1998

Природні особливості району

меню

Зміївський район (з 1976 по 1990 рр. — Готвальдівський) розташований у центральній частині Харківської області.

Площа району— 1365,7 км2. Населення— 81,5 тис. осіб, утому числі міського — 37,1 тис. осіб. Щільність населення — 60 осіб/км2.

Територія району розміщується переважно на Полтавській рівнині та південно-західних відрогах Середньоросійської височини. Поверхня — підвищена платоподібна, плоскохвиляста рівнина, яка розчленована балками та ярами. Максимальні відмітки висот— у західній частині району (220-216м над рівнем моря).

За фізико-географічним районуванням територію району відносять до Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, він лежить головним чином в недостатньовологій, теплій агрокліматичній зоні.

По території району протікають р.р. Сів. Донець та його притоки — Уда, Мож (з притоками Вільшанкою та Боровою), Гомільша, Бишкин та ін. Озера розташовані в заплавах річок, з них найбільше — Лиман. Побудовано 84 ставки загальною площею водного дзеркала 480 га.

На території району поширені чорноземи типові глибокі (більш ніж 46 % площі району). Трапляються також сірі лісові, лучноболотні, дерново-слабопідзолисті грунти.

Ліси (в основному по берегах Сів. Дінця) та лісові насадження займають площу 45 тис. га. Серед деревних порід переважають дуб звичайний (56% площі) та сосна звичайна (37%). Ростуть також вільха клейка, клен татарський, види верби, бруслини, глоду, терен, калина звичайна тощо. Флора району включає близько 140 видів лікарських рослин.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 50,78.

В районі засновано національний природний парк «Гомільшанські ліси» та 11 заказників місцевого значення (2 — ландшафтних, 3 — лісових, 2 — ботанічних, 3 — ентомологічних та 1 — гідрологічний). Площа територій ПЗФ становить 15782,2 га (11,57% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

Національний природний парк

«Гомільшанські ліси»

Створено парк у 2004р. у середній частині долини р. Сів. Донець на межі Зміївського та Первомайського районів для охорони цінних природних комплексів Лівобережної України та збереження і відновлення наявного біологічного різноманіття. Тут представлені 4 види ландшафтів, 13 типів місцевостей, багато різних типових та рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України та Зелених списків Харківщини. Багата флора і фауна насичена рідкісними та зникаючими видами.

Тут зростають близько 800 видів вищих судинних рослин. Серед них майже 30 видів рослин включено до Червоної книги України, а 70 — до Червоного списку Харківської області.

З тваринного світу парку до Європейського Червоного списку відноситься 20 видів, до Червоної книги України близько 60 видів, до обласного Червоного списку — понад 80.

Територія парку відіграє важливу роль у збереженні видового різноманіття та кількісного багатства птахів. Ландшафтний заказник «Гомільшанська лісова дача», що входить до складу НПП, є ІВА територією (№304).

На території парку представлені лісові, лучні, водно-болотні орні-токомплекси з низкою рідкісних видів. Тут гніздиться деркач (Європейський Червоний список), журавель сірий, занесений до Червоної книги України. Зустрічаються на гніздуванні рідкісні хижі птахи: могильник, орлан-білохвіст (Європейський Червоний список, Червона книга України), орел-карлик, яструб коротконогий (Червона книга України), шуліка чорний (Червоні списки Харківщини).

Із рідкісних ссавців на території парку зустрічається декілька видів рукокрилих, занесених до Червоної книги України (нічниця ставкова, вечірниця велетенська, вечірниця мала, нетопир середземноморський), вухань бурий (Європейський Червоний список). Тут мешкає видра річкова (Європейський Червоний список, Червона книга України), горностай, норка європейська, борсук (Червона книга України).

Перспективний орнітологічний заказник місцевого значення

«Сухий Лиман»

Урочище «Сухий Лиман» є складовою частиною Лиманської системи озер, які сформувались на притерасному пониззі третьої надзаплавної тераси Сіверського Дінця і мають велике значення для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів в межах України та Європи — ІВА територія (№71/045). На території урочища «Сухий Лиман» представлені унікальні гідрофільні та лучні орніто-комплекси з низкою рідкісних видів. Тут гніздиться журавель сірий, занесений до Червоної книги України, деркач (Європейський Червоний список), близько 20 видів птахів, що охороняються в Харківській області. Серед них бугай, бугайчик, лебідь-шипун, лунь лучний, сова болотяна. На території гніздиться гуска сіра, розташовані колоніальні поселення пірникоз (п. чорношия), чапель (ч. сіра, ч. руда, чепура велика), мартина звичайного, крячків (к. чорний, к. білощокий, к. білокрилий, к. річковий), куликів (чайка, коловодник звичайний, грицик великий, пісочник малий, баранець звичайний). Урочище «Сухий Лиман» має велике значення як місце зупинки на прольоті значної кількості водоплавних та навколоводних птахів. Тут в міграційний період концентруються гуси, лебеді, качки, журавлі, пастушкові, чаплі, лелеки, мартини, кулики, соколоподібні, горобцеподібні птахи, серед яких зустрічаються рідкісні види, занесені до Червоної книги України (орлан-білохвіст, скопа, кулик-сорока, казарка червоновола, гоголь).

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації