ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Зачепилівський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Ульянівський Шевченків яр Орільський Займанський Російський Орчик 17 16 15 98

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

98

Заказник гідрологічний

5000,0

Біля сс. Нове Пекельне, Нове Мажа-рове

Заплава р. Оріль з озерами, старицями, болотами та комплексом лучної, водно-болотної і водної рослинності

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

15

Орнітологічний заказник місцевого значення «Скалонівський»

400,0

Біля с. Скалонівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Берестова

16

Орнітологічний заказник місцевого значення «Зачепилівський»

500,0

Між смт Зачепилівка та с. Леб'яже

Водно-болотне угіддя в долині р. Берестова

17

Орнітологічний заказник місцевого значення «Рунівщинський»

330,0

Біля с. Рунівщина

Водно-болотне угіддя в долині р. Орчик

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

120

Ульянівський

8,4

1984

151

Шевченків яр

10,1

1993

Заказник гідрологічний місцевого значення

194

Орільський

196

2001

 

Заказник загальнозоологічний місцевого значення

 

 

106

Російський Орчик

1006

1984

 

Заказник орнітологічний місцевого значення

 

 

190

Займанський

157,1

2001

Природні особливості району

меню

Розташований у південно-західній частині Харківської області, на межі з Полтавською та Дніпропетровською областями.

Територія— 794,0 км2, населення— 18,8 тис. осіб, утому числі міського — 4,4 тис. осіб. Щільність населення — 24 особи/км2.

У геоструктурному відношенні район знаходиться в межах південно-західного схилу Дніпровсько-Донецької западини. Територія являє собою велике плато, яке має нахил на південний схід, та розчленоване річковими долинами, балками й схиловими ярами. Максимальні відмітки висот — у північній частині (156-158 м над рівнем моря), мінімальні — приурочені до заплави р. Берестової (80-100 м) та р. Орелі (60 м).

Район розташований у Лівобережно-Дніпровсько-Приазовській північностеповій фізико-географічній провінції, міститься в основному у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.

Річки басейну Дніпра: Оріль з притоками Орчиком, Берестовою. Озера: Лиман, Кругле, Гниле. Збудовано 38 ставків загальною площею водного дзеркала 247 га. На південно-західній межі району розташована ділянка каналу Дніпро-Донбас.

Серед грунтів переважають чорноземи звичайні середньогумусні (59% площі району), в заплавах— лучно-чорноземні, солонцюваті, лучні солонцюваті грунти.

Степова рослинність збереглась фрагментарно — на схилах балок і непридатних для оранки землях. Ліси байрачного типу, їх площа 1,7 тис. га. Переважають: дуб звичайний (58% площі лісів), липа серцелиста, ясен звичайний, клен польовий, груша звичайна, сосна звичайна, берест.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 24,41.

В районі розташовані 6 заказників місцевого значення (1 — загальнозоологічний, 1 — орнітологічний, 2 — ентомологічних та 1 — гідрологічний). Площа територій ПЗФ становить 1377,6 га (1,74% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

Загально зоологічний заказник місцевого значення

 «Російський Орчик»

Територія заказника включає три урочища. Урочище «Орчик» розташоване в долині р. Оріль нижче місця впадання в неї р. Орчик. На піщаній терасі зростають соснові культури 30-40 річного віку. Вздовж р. Оріль та її стариць сформувались свіжі та вологі діброви, вільшняки. На галявинах представлені угруповання лучних видів рослин.

Урочище «Капінерне» знаходиться на відстані 2 км на північ від лісового урочища «Орчик». Воно являє собою старовинне пониззя з дуже заболоченими прісноводними озерами.

Урочище «Турецький вал» розташоване на березі р. Оріль на відстані 2 км від с. Зарічне. В цьому урочищі мешкають степові комахи — метелики, дикі бджоли, джмелі.

Значна мозаїчність ландшафту (вільшняки, заплавна діброва, піщані кучугури, закріплені борами, заплавні засолені луки, остепнені схили і балки зі степовою рослинністю, мілководні озерця) зумовлює високе різноманіття фауни хребетних та безхребетних.

Територія заказника— місце гніздування та міграційних скупчень птахів водно-болотного комплексу (пірникоз, гусей, качок, лебедів, чапель, журавлів, пастушкових, мартинів, крячків, куликів). Тут знаходяться колоніальні поселення чапель (чапля сіра, ч. руда, чепура велика, квак), крячків (к. чорний, к. білощокий, к. білокрилий), мартина звичайного.

В заказнику мешкають рідкісні види тварин, занесені до Європейського Червоного списку (видра річкова, деркач), Червоної книги України (норка європейська, горностай, борсук, тушканчик великий, журавель сірий, кулик-довгоніг, орел-карлик, жук-олень, поліксена, махаон, подалірій, бражник дубовий, бражник Прозерпіна) та понад 20 видів хребетних тварин, що охороняються на території Харківської області.

Орнітологічний заказник місцевого значення

«Займанський»

Заказник розташований на лівобережній заплавній терасі р. Оріль. Значна мозаїчність біотопів (відкрите водне дзеркало Займанського лиману, мілководні старичні озера з багатою водною рослинністю, болота, справжні, болотисті та засолені луки) зумовлює значне різноманіття фауни птахів. Заповідна територія — місце гніздування та міграційних скупчень пірникоз, гусей, лебедів, качок, чапель, журавлів, пастушкових, мартинів, крячків, куликів, горобцеподібних птахів. Тут гніздяться рідкісні види, занесені до Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (кулик-довгоніг), Червоного списку Харківщини (пірникоза сіро-щока, п. мала, бугай, бугайчик, чепура велика, чапля руда, лебідь-шипун, крячок білощокий, грицик великий, пісочник малий, лунь лучний, сова болотяна, рибалочка, синиця вусата). Цей об'єкт входить до складу ІВА території (код № 83/037), важливої для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів в межах України та Європи.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації