ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Новодонівський

Заказник ландшафтний місцевого значення

Номер на карті

209

Площа, га

 

197,0

Місце розташування

Вовчанський район, біля с. Хотімля, Старосалтівське лісництво, кв. 115 (виділи 18-22),кв.кв. 117, 119, 121,123 (виділи 1-5, 9-11), 124 (виділи 1-4) — 191,9 га; урочище Новодонів-ське, акваторія Печенізького водосховища — 5,1 га

 

Коротка характеристика

Карта-схема

На боровій терасі лівого берега Печенізького водосховища зростають соснові ліси з сосни звичайної. В пониззях трапляються болотні угруповання, в акваторії Печенізького водосховища — угруповання вищих водних рослин, по берегах — прибережно-водні та лучні угруповання. Тут відмічені місцезростання рідкісних для рослинного покриву України формацій куширу підводного та рідкісних для Харківщини асоціацій соснового лісу кладонієвого, формацій лепехи звичайної, водяної сосонки звичайної, осоково-сфагнових асоціацій. Своєрідний грунтово-гідрологічний режим зумовив збереження унікальної для регіону бореальної флори. Тут зростають папороті — щитник гребенястий, щ. шартрський, безщитник жіночий, теліптерис болотний, а також плаун булавовидний, калина звичайна, грушанка круглолиста, занесені до Червоних списків Харківщини. Саме тут відмічене єдине на Харківщині місцезростання чорниці

1:25 000

Відповідальний за охорону

1:10 000 

ТОВ «Фортуна-Сервіс»

 

Рік створення

 Кадастрова інформація

2002