ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Великобурлуцький район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

Вовчий яр Неруб Малобурлуцький Мерешкувата дача Міловський Божкове Артільнецький Дегтярне Бурлуцький Гнилицький Катеринівський Великобурлуцький степ 41 45 48 50 53 55 56 64 46 59 39 42 44 49 54 60 61 52 43 47 51 40

 

 

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

32

Заказник ботанічний

3,0

Біля с. Золочівське

Схили яру, місце зростання рідкісних рослин, які знаходяться під загрозою зникнення

39

Заказник ентомологічний

3,5

Урочище Ти-таренків ліс

Схили балки з угрупованнями лікарських та рідкісних видів рослин. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

40

Заказник ентомологічний

5,3

Біля с. Лит-винівка (Великобур-луцька с/р)

Схили балки, вкриті різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

41

Заказник ентомологічний

5,0

Біля с. Гнилиця

Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

42

Заказник ентомологічний

6,6

Біля сс. Малий Бурлук, Шевченкове

Ділянка, вкрита різнотрав'ям. Місце поселення корисних комах-запилювачів різноманітних дикорослих і сільськогосподарських культур

43

Заказник ентомологічний

5,0

Урочище Караван

Схили яружно-балкової системи. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

44

Заказник ентомологічний

2,5

Урочище Розбита гора

Схили балки, вкриті різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

45

Заказник ентомологічний

5,0

Біля с. Волкове (Чорненська сільРада)

Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

46

Заказник ентомологічний

8,0

Біля с. Поягошино

Ділянка, вкрита степовою рослинністю. Місце поселення рідкісних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

47

Заказник ентомологічний

3,9

Біля с. Зінькине

На схилах балки — різноманітні степові рослинні угруповання, де представлена багата ентомофауна

48

Заказник ґрунтовий

100,0

Біля с. Ман-цівка (Великобурлуцька с/р)

Крутосхили з рідкісними грунтами — чорноземами солонцюватими на щільних глинах

49

Заказник ентомологічний

4,9

Урочище Лисиця

Балка, вкрита різно-травно-злаковою рослинністю. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

50

Заказник ентомологічний

6,4

Біля с. Лозове (Червонохвильська с/р)

Схили балки з багатим різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

51

Заказник ентомологічний

5,0

Біля с. Вороне

Місце поселення рідкісних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

52

Заказник ентомологічний

4,0

Урочище Кругле

Балка, вкрита різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

53

Заказник ентомологічний

2,4

Біля с-ща Сірий Яр (Великобурлуцька с/р)

Схили яружно-балкової системи. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

54

Заказник ентомологічний

3,3

Біля с. Берестки

На схилах степової балки представлена різноманітна ентомофауна

55

Заказник ботанічний

192,0

Біля с. с. Червона Хвиля та Зелений Гай

Схили балок правого берега р. Бурлук (від заказника «Мерешкувата дача» до р. Бурлук), вкриті степовою рослинністю та байрачним лісом

56

Заказник ботанічний

365,0

Біля с. с. Гнилиця, Гнилиця І, Під середнє, (Великобурлуцька с/р)

Верхів'я степових балок з реліктовою степовою рослинністю — залишки колишнього «Кир'янівського степу»

59

Заказник ентомологічний

130,0

Біля с Хатнє (Малобурлуцька с/р)

Степові схили з цілинною рослинністю, де мешкає низка видів комах-запилювачів сільськогосподарських культур

60

Заказник ботанічний

156,0

Біля с. с. Амбарне, Григорівка

Степові схили з цілинною рослинністю, де зростає низка рідкісних видів

61

Заказник ентомологічний

140,0

Біля с. с. Комсомольське, Красноярське (Мало-бурлуцька с/р).

Степові крутосхили, де мешкають рідкісні комахи, в тому числі види, занесені до Червоної книги України

64

Заказник ботанічний

441,0

Біля с. Дорошенкове (Великобурлуцька с/р)

Верхів'я р. Хотімля

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Регіональний ландшафтний парк

 

 

188

Великобурлуцький степ

2042,6

2000

 

Заказник загальнозоологічний загальнодержавного значення

 

 

8

Бурлуцький

326

1977

9

Катеринівський

527

1977

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

202

Артільнецький

167,8

2002

207

Міловський

38,7

2002

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

27

Вовчий яр

5

1984

70

Мерешкувата дача

2

1984

Заказник гідрологічний місцевого значення

181

Гнилицький

175,8

1999

175

Малобурлуцький

50

1998

 

Пам'ятка природи ботанічна місцевого значення

 

 

81

Неруб

6,2

1984

 

Заповідне урочище

 

 

16

Божкове

79

1984

35

Дегтярне

179

1984

Природні особливості району

меню

Територія району знаходиться в північно-східній частині Харківської області.

Площа — 1220,8 км2. Населення — 28,5 тис. осіб, у тому числі міське — 7,6 тис. осіб. Щільність населення — 23 особи на км2.

Район розташований в межах південно-західного схилу Середньоросійської височини. В геоструктурному відношенні територія поділяється на два підрайони: північно-західний — Бурлуцьке плато та південно-східний — правобережне Приоскільське плато. Вони розчленовані річковими долинами, балками та ярами. Відносні відмітки висот — 220-238м над рівнем моря.

Район лежить в межах Задонецько-Донської північно-степової фізико-географічної провінції, у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.

Основні річки — Великий Бурлук, Гнилиця, Пільна, Хотімля (притоки Сів. Дінця), Плотва (притока Вовчої). Збудовано Червонохвильське водосховище (408 га) та 62 ставки загальною площею водного дзеркала 325 га.

На вододілах поширені чорноземи типові середньогумусні, чорноземи опідзолені, чорноземи реградовані, по низинах — лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні та болотні грунти, часто засолені та солонцюваті.

Степова рослинність збереглася на незначних площах — на схилах балок, узліссях, вздовж доріг та залізниць. Площа вкритої лісом території дорівнює 7,7 тис. га. Основною лісоутворюючою породою є дуб звичайний, насадження якого складають 86% загальної площі лісів, близько 6% — насадження осики. На частку інших порід припадає близько 8% (сосна звичайна, ясен звичайний, ясен зелений, берест, види клена, тополі, вільха клейка).

Відсоток природних та напівприродних територій становить 26,06.

В районі існує 12 територій ПЗФ, серед них 2 загальнодержавного значення — загальнозоологічні заказники, існує також 1 регіональний природний парк. Всі інші — віднесені до територій та об'єктів місцевого значення, серед них 6 заказників (2 — ботанічних, 2 — ентомологічних, 2 — гідрологічних), 1 ботанічна пам’ятка природи та 2 заповідні урочища. Загальна площа територій та об'єктів ПЗФ становить 3599,1 га, що складає майже 2,95 % від усієї території району.

Природні перлини

меню

Загальнозоологічні заказники загальнодержавного значення

«Бурлуцький» та «Катеринівський»

Заказники створені у 1977 році для охорони поселень реліктового виду тварин — бабака, що збереглися на ділянках яружно-балкової системи із залишками цілинної степової рослинності, представленої чагарниковими   та справжніми   різнотравно-типчаково-ковиловими степами з фрагментами рідкісних угруповань. Серед них — занесені до Зеленої книги України формації ковили волосистої та мигдалю низького. Тут зустрічаються рідкісні види рослин: сон чорніючий (Червона книга України), горицвіт весняний, барвінок трав'янистий, гоніолімон татарський, ломиніс цілолистий, льон жовтий та інші рідкісні види рослин (Червоні списки Харківщини).

На території заказників представлені степові, лучні та водно-болотні фауністичні комплекси хребетних тварин з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку (вовк, видра річкова, перев'язка звичайна, сліпак звичайний, деркач), до Червоної книги України (тушканчик великий, мишівка степова, тхір степовий, перев'язка звичайна, видра річкова, горностай, борсук, журавель сірий, лунь польовий, боривітер степовий, сорокопуд сірий, гадюка степова), Червоних списків Харківщини (бабак, бугай, бугайчик, лелека білий, куріпка сіра, лунь лучний, шуліка чорний, боривітер звичайний, рибалочка, жайворонок степовий, черепаха болотяна).

Ентомофауна заказників представлена степовими, лучними, лісовими (в байрачних лісах) та болотними угрупованнями. На цілинних степових ділянках зустрічаються рідкісні види комах, занесені до Червоної книги України (дибка степова, мелітурга булавовуса, сколія степова, рофітоїдес сірий, вусач земляний хрестоносець, махаон).

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації