ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Шевченківський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Веселий Мерехнянський Новомиколаївський 42 43 41 186 187 188 189 193 195 191 192 194 190

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

186

Пам'ятка природи ботанічна

20,0

Біля с. Шишківка

Комплекс ендемічних та реліктових рослин на крейдяних схилах

187

Заказник ентомологічний

 

Біля с. Крейдянка

Місце поселення рідкісних та корисних комах-запилювачів с. -г. культур

188

Заказник ботанічний

35,5

Біля с. Василенкове

На схилах балки зростають рідкісні та зникаючі види ковили, чебрецю тощо

189

Пам'ятка природи ботанічна

4,6

Біля с. Одрадне

Природний байрачний ліс, де зростають рідкісні види рослин

190

Заказник ботанічний

5,0

Біля с. Старовірівка

Схили балки, вкриті різнотрав'ям, місце зростання рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України

191

Заказник ентомологічний

220,0

Біля с. Кравцівка

Місце поселення рідкісних та корисних комах-запилювачів с. -г. культур

192

Заказник ботанічний

4,0

Біля с. Безмятежне

Місце зростання рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України

193

Заказник ботанічний

7,0

Біля с. Раївка

Місце зростання видів рослин, занесених до Червоної книги України

194

Заказник ботанічний

600,0

Біля сс. Сподобівка, Дуванка

Крутосхили степових балок басейну р. Синиха (притоки р. Оскіл) з цілинною степовою рослинністю

195

Заказник ботанічний

280,0

Біля с. Аркадівка

Крейдяні крутосхили правого берега р. Великий Бурлук з низкою ендемічних та реліктових видів рослин

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

41

Орнітологічний заказник «Гетьманівський»

230,0

Біля с. Гетьманівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Великий Бурлук

42

Ботанічний заказник «Аркадівський»

30,0

Біля с. Аркадівка

Ділянка луків у заплаві р. Великий Бурлук

43

Ботанічний заказник «Безмятежний»

25,0

Біля с. Безмятежне

Ділянка луків у заплаві р. Волоська Балаклійка

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

131

Новомиколаївський

23

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

25

Веселий

3,9

1984

69

Мерехнянський

7

1984

Природні особливості району

меню

Розташований у східній частині області. Площа— 980 км2. Населення — 23,2 тис. осіб, у тому числі міського — 7,4 тис. осіб. Щільність населення — 24 особи/км2.

Район розташований на південно-західному схилі Середньоросійської височини. У геоморфологічному відношенні його територія — вододільне плато між рр. Великий Бурлук та Середньою і Волоською Балаклійками — лівими притоками р. Сів. Донець. Рельєф рівнинний. Центральна частина території характеризується підвищеними абсолютними відмітками (170-185 м). Нахил поверхні — у північному напрямку до долини р. Великий Бурлук та у південному— вбік верхів'я рр. Середньої та Волоської Балаклійок.

Розташований у Середньоросійській лісостеповій фізико-географічній провінції, належить до недостатньо вологої, теплої агрокліматичної зони.

Річки басейну Сів. Дінця — Великий Бурлук, Середня Балаклійка, Волоська Балаклійка. Побудовано 56 ставків загальною площею водного дзеркала 982 га.

Переважають чорноземи типові середньогумусні, важкосуглинисті чорноземи. Є заплавні болотні грунти, солонці та солончаки.

Природна різнотравно-лучно-степова рослинність майже не збереглася. Площа лісових насаджень — 3965 га. Переважають середньовікові та молоді насадження. Основні деревні породи — дуб звичайний, ясен звичайний, осика, сосна звичайна.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 23,37.

У районі поки що заповідано лише 3 заказники місцевого значення: 2 ентомологічних і 1 — ботанічний. Загальна площа територій ПЗФ складає 33,9 га (що становить 0,04 % усієї площі району).

Природні перлини

меню

Перспективний орнітологічний заказник

«Гетьманівський»

Ділянка долини р. Великий Бурлук (ліва притока р. Сів. Донець), що включає заплаву (русло річки, старичні озера, заболочені та остепнені луки, болота) та степові схили на правобережній надзаплавній терасі. Тут переважають угруповання справжніх і засолених луків, богато представлена прибережно-водна рослинність. На схилах правого берега фрагментарно поширені степові угруповання справжніх і чагарникових степів.

На території заказника представлені водно-болотні, лучні та степові орнітокомплекси з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (журавель сірий, поручайник, лунь польовий), Червоних списків Харківської області (лебідь-шипун, бугай, бугайчик, чепура велика, чапля руда, куріпка сіра, грицик великий, лунь лучний, сова болотяна, рибалочка, синиця вусата, очеретянка індійська). Ділянка заплави є важливою частиною міграційного коридору в басейні р. Сів. Донець, місцем зупинки для відпочинку та годівлі перелітних птахів (гусей, лебедів, качок, журавлів, пастушкових, чапель, лелек, мартинів, крячків, куликів). В травні 2002 року тут було зареєстроване міграційне скупчення журавля степового (Червона книга України). Це перше більш ніж за столітній період спостереження цього рідкісного виду на території Харківської області.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації