ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Сахновщанський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

 

Родничок Бджолиний№2 Дубові Гряди 35 171

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

171

Заказник орнітологічний «Багаточернещинський»

1400,0

Біля сс. Багата Чернещина, Малі Бучки

Заплава р. Оріль із засоленими луками, болотами, старицями та водно-болотним комплексом рослин і тварин.

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

35

Гідрологічний заказник місцевого значення «Андріївський»

180,0

Біля с. Андріївка

Водно-болотне угіддя в долині р. Оріль

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

197

Родничок

15,3

2001

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

12

Бджолиний №2

3

1984

 

Заповідне урочище

 

 

204

Дубові Гряди

129,7

2002

Природні особливості району

меню

Розташований у південно-західній частині Харківської області, на межі з Дніпропетровською областю.

Площа— 1169,9 км2. Населення — 26,1 тис. осіб, у тому числі міського — 8,5 тис. осіб. Щільність населення — 22 особи/км2.

Територія району лежить на Придніпровській низовині. Поверхня — платоподібна, рівнинна, з загальним нахилом на південь. Максимальні відмітки поверхні — 180-188 м (у північній частині району). Західна частина району має різко виражений яружно-балковий рельєф. Східна частина розчленована річкою Оріль та її притоками на кілька паралельних вододілів, які характеризуються слабохвилястою поверхнею з численними балками стоку.

Територія району входить до складу Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізико-географічної провінції, належить до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

Річки — басейну Дніпра: Оріль та її притоки Багата, Орілька та Вошива. По південній межі району проходить канал Дніпро-Донбас. Побудовано 144 ставки загальною площею водного дзеркала 554 га.

Переважають чорноземи звичайні глибокі мало — і середньогумусні. На знижених ділянках рельєфу характерні гідроморфні грунти: лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні, місцями засолені.

Природна лучно-степова рослинність майже не збереглася. Ліси є тільки на півдні району. Вкрита лісом площа становить 1,8 тис. га. Основні деревні породи — дуб звичайний, липа серцелиста, види клена, сосна звичайна, біла акація звичайна.

Відсоток природних танапівприродних територій становить 19,56.

У районі засновано 2 заказники місцевого значення: ботанічний та ентомологічний, а також заповідне урочище, які розташовані на площі 175,0 га(0,15% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

Перспективний орнітологічний заказник

«Багаточернещинський»

Ділянка заплави р. Оріль в місці впадіння в неї правобережної притоки р. Багата. На території представлені рідкісні для області варіанти засолених луків з галофітною рослинністю, болота і стариці з різноманітною водно-болотною флорою.

На території представлені типові водно-болотні та лучні орнітокомплекси. Тут гніздиться понад 80 видів птахів, серед яких рідкісні види, занесені до Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (журавель сірий, кулик-довгоніг), Червоного списку Харківської області (пірникоза мала, п. сірощока, бугай, бугайчик, чепура велика, ч. мала, чапля руда, сова болотяна, лунь лучний, рибалочка, очеретянка індійська). На заплавних озерах зосереджені колонії крячків (к. чорний, к. білокрилий). Ця ділянка заплави під час весняного та осіннього прольотів — місце концентрації великих міграційних зграй птахів водно-болотного комплексу (гусей, качок, чапель, куликів, мартинів, крячків).

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації