ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Печенізький район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Кицівський Печенізький Кулаківський Печенізьке поле Печенізька лісова дача

 

 

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Регіональний ландшафтний парк

 

 

185

Печенізьке поле

4997,6

1999

 

Заказник ландшафтний місцевого значення

 

 

93

Печенізька лісова дача

5298,8

1984

159

Печенізький

365,7

2001

 

Заказник лісовий місцевого значення

 

 

161

Кулаківський

455

1997

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

173

Кицівський

65

1998

Природні особливості району

меню

Район розташований у північно-східній частині Харківської області. Межує на півночі з Вовчанським, на сході — з Великобурлуцьким, на південному заході — з Чугуївським районами. Площа — 467,5 км2. Населення — 11,8 тис. осіб. Міського населення — 5,8 тис. осіб, щільність населення — 25 осіб/км2.

Територія району розташована в басейні р. Сів. Донець, в орографічному відношенні приурочена до південно-західного схилу Середньоросійської височини. Рельєф хвилястий, розчленований яружно-балковою та річковою мережею. Абсолютні відмітки — від 90 до 173 м. Загальний нахил поверхні — на південний схід в бік р. Сів. Донець.

Ця річка пересікає північно-західну частину району на відстані 15 км, при цьому 12 км приходиться на Печенізьке водосховище. Притоки Сів. Дінця — Гнилиця, Хотімля, Велика Бабка, Гнилушка, Сухий Бур-лук. Район лежить в межах Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, належить до вологої, теплої агрокліматичної зони.

Серед грунтів переважають чорноземи типові середньогумусні, чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені, в заплавах річок — дерново-слабопідзолисті піщані грунти.

Природна різнотравно-лучностепова рослинність майже не збереглася. Площа лісових насаджень— 9,5 тис. га. Основні деревні породи: сосна звичайна, дуб звичайний, види клену, липа серцелиста, ясен звичайний, яблуня лісова, осика тощо, вздовж річок ростуть вільха клейка, види верби.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 51,49.

В районі існує регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле» та 4 заказники місцевого значення— 2 ландшафтних, 1 — лісовий та 1 — ботанічний. Загальна площа під об'єктами ПЗФ складає 11154,6 га, що становить 23,86 % від усієї території району.

Природні перлини

меню

Ландшафтний заказник місцевого значення

 «Печенізький»

Заказник «Печенізький» створено в долині р. Гнилушка з метою збереження ландшафтів та цінних природних комплексів на межі лісостепу та степу Лівобережної України. Природа його відрізняється значним різноманіттям рослинного і тваринного світу. Тут представлені степові та лучні біогеоценози. Досить чисельні рідкісні та зникаючі види тварин і рослин. Серед них, занесені до Червоної книги України: шафран сітчастий, півонія тонколиста, пальчатокорінник Фукса, брандушка різноколірна, зозулинець клопоносний, сон чорніючий, види ковили тощо. В складі флори багато видів, які є рідкісними для Харківщини. Націй території з метою реінтродукції розводять і утримують рідкісні види птахів. 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації