ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Куп'янський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Миколаївський Цибівський Куп'янський Стінки Новомиколаївський 28 27 143 152 148 141 142 144 145 146 147 140 149

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

140

Заказник ботанічний

30,0

Біля с. Орлянське

Схили балок, де зростають види ковили, півонія тонколиста та інші види, занесені до Червоної книги України

141

Заказник загальнозоологічний

48,6

Урочище Липове

Ділянка зі степовим різнотрав'ям, місце поселення рідкісного виду — тушканчика великого

142

Заказник ботанічний

290,0

Біля с. Осадьківка

Балка, де зростають рідкісні та лікарські рослини, місце поселення корисних комах-запилювачів

143

Заказник ентомологічний

5,0

Урочище Карпівський ліс

Місце поселення корисних комах-запилювачів

144

Заказник ботанічний «Калинівський»

25,2

Біля с. Калинове

Місце зростання рідкісних для України степових видів рослин (ковили тощо), тут мешкає реліктовий вид — сурок-бабак

145

Заказник ентомологічний

33,0

Біля с. Тищенківка

Місце поселення корисних комах-запилювачів

146

Заказник загальнозоологічний

25,5

Біля с. Дорошівка

Місце поселення реліктового виду тварин — бабака

147

Заказник грунтовий

68,0

Біля с. Сеньок

Схили з рідкісними грунтами — чорноземами супіщаними та лучно-болотними солонцюватими

148

Заказник ботанічний

6,0

Біля с. Нечволодівка

Балка — місце зростання видів рослин, занесених до Червоної книги України, зокрема, видів ковили

149

Заказник ботанічний

30,0

Біля с. Кислівка

Місце зростання рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України, серед них — формація півонії тонколистої

152

Заказник ботанічний

150,0

Біля с. Кругляківка

Степова балка з комплексом рослинних угруповань цілинного типу

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

27

Гідрологічний заказник місцевого значення «Пристін»

1000,0

Міжс. с. Петрівка та Пристін

Водно-болотне угіддя та луки у верхів'ях Червонооскільського водосховища

28

Гідрологічний заказник місцевого значення «Сеньківський »

200,0

Біля с. Сенькове

Водно-болотне угіддя в місці впадання р. Синиха до Червонооскільського водосховища

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

63

Куп'янський

57

1984

206

Миколаївський

17,6

2002

211

Цибівський

68

2002

131

Новомиколаївський

47,7

23

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

116

Стінки

7

1984

Природні особливості району

меню

Розташований у східній частині Харківської області. Площа — 1313,4 км2. Населення — 92,2 тис. осіб, у тому числі міське — 62,6 тис. осіб. Щільність населення — 70 осіб/км2.

Більша частина території району розташована на відрогах Середньоросійської височини. Поверхня — підвищена пологохвиляста рівнина, розрізана річковими долинами, балками та ярами. Численні степові блюдця, зсуви. Розташований у межах Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.

Головна річка— Оскіл (притока Сів. Дінця) з притоками: Сенек, Піщанка, Синиха, Осиново, Куп'янка, Просянка, Гусинка. У межах району — частина Червонооскільського водосховища (площа водного дзеркала 123 км2). Побудовано 64 ставки загальною площею водного дзеркала 316 га.

Серед грунтів переважають чорноземи звичайні (65 % району) — середньогумусні перехідні до потужних, змиті й незмиті (на поверхні вододілів). На правому березі р. Оскіл— легкосуглинисті та супіщані солонцюваті змиті чорноземи. На знижених ділянках є також чорноземи лучні солонцюваті, солончакові та намиті грунти. Слабкопідзолисті суглинисті незмиті та слабозмиті грунти — на крутих схилах балок, зайнятих лісом.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори. Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість— 12,8%). Основні лісові масиви— у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види в'яза, ліщина звичайна тощо.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 35,37.

В межах Куп'янського району існує 5 заказників місцевого значення: 4 — ботанічних і 1 — ентомологічний. Загальна площа територій ПЗФ — 174,3 га, що складає 0,13% від території району.

Природні перлини

меню

Перспективний ботанічний заказник

 «Калинівський»

Територія заказника розташована на правому березі р. Оскіл. Плакорна та лобна частини крутого схилу вкриті угрупованнями справжніх типчаково-ковилово-різнотравних та чагарникових степів з фрагментами реліктових угруповань, занесених до Зеленої книги України. Нижче, на відслоненнях крейди зростають рідкісні для області розріджені чагарничкові ценози ендемічних зникаючих видів, включених до Червоної книги України. На заплавній ділянці домінує типова інтразональна лучна та водно-болотна рослинність. В старицях з відкритим водним дзеркалом зростають угруповання реліктових рідкісних видів, які занесені до Зеленої книги України.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації