ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Красноградський район,

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Мокрянський Гірчаківський Ленінський Мартинівський 24

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

24

Ботанічний заказник місцевого значення «Петрівський »

500,0

с. Петрівка

Водно-болотне угіддя та луки в долині р. Берестова

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник орнітологічний місцевого значення

 

 

148

Мартинівський

160

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

141

Гірчаківський

5

1993

66

Ленінський

2

1984

74

Мокрянський

3

1984

Природні особливості району

меню

Розташований у південно-західній частині Харківської області. Площа — 985,1 км2. Населення — 49,2 тис. осіб, у тому числі міське — 27,7 тис. осіб. Щільність населення — 50 осіб/км2.

У геоморфологічному відношенні район розташований у межах Приорільського плато, яке має загальний нахил на південний захід, до долини р. Оріль. Поверхня — пологохвиляста лесова рівнина, максимальні відмітки висот— у північній частині району— 170-182 м над рівнем моря. Територія району має добре розвинену яружно-балкову та річкову мережу, що робить рельєф хвилястим з частими вододілами та западинами. Північна частина району лежить у межах Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції, південна частина відноситься до Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізико-географічної провінції.

Головна річка — Берестова (притока Орелі, басейн Дніпра) та її притоки — Берестовеньката Вошива. Збудовано 97 ставків загальною площею водного дзеркала 444 га.

Серед грунтів найпоширеніші чорноземи звичайні середньогумусні (в основному на вододільних плато та їхніх схилах), чорноземи лучні, лучно-болотні та болотні грунти (на знижених ділянках).

Район розташований у степовій зоні. Площа лісів і лісових насаджень 9,3 тис. га (в основному полезахисні та прияружні лісосмуги, насадження навколо водойм). Основна порода — сосна звичайна (45 % загальної площі лісів) та дуб звичайний (40 %). Ростуть також види тополі, верби, липа серцелиста, вільха клейка, береза поникла, біла акація звичайна тощо.

Відсоток природних танапівприродних територій становить 24,68.

В районі існують 4 заказники місцевого значення: 3 — ентомологічні та 1 — орнітологічний — на площі 170 га(0,17% загальної площі району).

Природні перлини

меню

Орнітологічний заказник місцевого значення

«Мартинівський»

В заплаві р. Берестова з низинними болотами, вільшняками, справжнми і заболоченими луками представлені гідрофільний, лучний та лісовий (заплавний) орнітокомплекси. Тут гніздяться рідкісні види птахів: деркач (Європейський Червоний список), журавель сірий (Червона книга України), бугай, бугайчик, чепура велика, чепура руда, лебідь-шипун, лунь лучний, сова болотяна, рибалочка (Червоні списки Харківщини). На заплавних озерах розташовані колонії чорного та білокрилого крячків. В міграційний період територія заказника є місцем відпочинку та годівлі птахів водно-болотного комплексу (гусей, качок, лебедів, мартинів, крячків, куликів, чапель тощо)

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації