ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Піщаний

Ландшафтний заказник місцевого значення

Номер на карті

217

Площа, га

 

124,77

Місце розташування

Чугуївський район, біля с. Піщане

 

Коротка характеристика

Карта-схема

Типовий   для лісостепової   зони   яружно-балковий ландшафт  зі значним  ценотичним,  флористичним і фауністичним  різноманіттям.   На території  представлені соснові ліси, вільшняки, вербняки, ценози справжніх та лучних степів, пісків, справжніх та заболочених луків, прибережно-водна рослинність. Відмічені фрагменти рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Зелених списків Харківщини. До складу багатьох угруповань входять рідкісні та зникаючі види рослин. Значну роль в рослинному покриві відіграють цілющі види. Тут представлені типові водно-болотні та степові фауністичні комплекси з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку, Червоної книги України, Червоного списку Харківщини

1:25 000

Відповідальний за охорону

1:10 000 

Велико-Бабчанська сільська Рада

 

Рік створення

 Кадастрова інформація

2005