ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

БОРІВСЬКИЙ РАЙОН

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

25 21 22 23 24 Нижнє-Журавський Ново Платонівський Борівський Борівський Підлиманський

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

21

Заказник ентомологічний

6,8

Біля с. Гаврилівна

Місце поселення рідкісних корисних комах-за-пилювачів сільськогосподарських рослин

22

Заказник ентомологічний

7,2

Біля с. Андріївка

Ділянка степової рослинності, де мешкають корисні комахи-запилювачі

23

Заказник ботанічний

170,0

Біля с. Островське

Балки з цілинною степовою рослинністю

24

Заказник ботанічний

171,0

Біля сс. Оль-гівка, Друже-любівка

Балки з цілинною степовою рослинністю

25

Заказник ботанічний

215,0

Біля с. Гаврилівка

Крутосхили правого берега Червонооскільського водосховища з унікальною степовою та крейдовою рослинністю

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

18

Борівський

18

1984

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

82

Нижнє-Журавський

3

1984

83

Новоплатонівський

4

1984

Заказник гідрологічний місцевого значення

186

Підлиманський

43,1

1999

Природні особливості району

меню

Район розташований на сході Харківської області. На півночі він межує з Куп'янським, на заході — з Ізюмським районами Харківської області, на сході — зі Сватівським і Кремінським районами Луганської, на півдні — з Краснолиманським районом Донецької області.

Площа району — 875,3 км2. Населення — 21,1 тис. осіб, у тому числі міського — 6,8 тис. осіб. Щільність населення — 24 особи/1 км2.

Район лежить у межах південно-західних схилів Середньоросійської височини на Приоскільському плато.

Гідрографічну сітку утворюють річки басейну Сів. Дінця: Оскіл з притоками Борова, Солона, Горохуватка та ін.; верхів'я Нетриуса. На Осколі — Червонооскільське водосховище. Долиною р. Оскіл територія району поділяється на дві частини: правобережну (північно-західну) та лівобережну (південно-східну). Правобережна частина має яружно-балковий рельєф, її поверхня розчленована долиною р. Горохуватка, балками та ярами. Лівобережна частина розчленована притоками р. Оскіл наряд паралельних вододілів. Збудовано понад 20 ставків загальною площею водного дзеркала близько 150 га.

Найпоширеніші ґрунти — чорноземи звичайні мало- і середньогумусні потужні та чорноземи звичайні середньогумусні (86,2 % площі району). У заплавах річок — чорноземи лучні солонцюваті. Район лежить в основному в межах недостатньо вологої, теплої агрокліматичної зони.

За лісорослинним районуванням територія району відноситься до північної частини Лівобережного степу України. Ліси та лісові насадження по ярах, балках, берегах річок і водойм та полезахисні смуги займають 7,7 тис. га. Серед деревних порід переважають сосна звичайна (57% площі лісів) та дуб звичайний (32%), є клен, берест. Підлісок складається із ліщини, терену, шипшини. На крутих схилах балок залишились невеликі ділянки цілинного степу (ковила, типчак, воронець, пирій тощо).

Відсоток природних та напівприродних територій становить 0,08.

В районі існує 4 заказники місцевого значення: 1 — ботанічний, 2 — ентомологічні та 1 — гідрологічний. Загальна площа заповідних територій становить 68,1 га, що становить 0,08 % площі району.

Природні перлини

меню

Гідрологічний заказник

«Підлиманський»

Унікальний природний об'єкт — торф'яне болото — низинне надглибоке торфовище, аналогів якому немає в природно-заповідному фонді області. Природна система, складовими частинами якої є прилеглі до болота урочища борової тераси з борами та суборами. Цей об'єкт відіграє роль ядра водорегулюючого комплексу, що акумулює та зберігає великі об'єми поверхневих вод. Своєрідний рослинний покрив захищає ці водні запаси від випаровування. Болото є стабілізатором клімату, регулятором гідрологічного режиму, місцем поселення рідкісних видів тварин та зростання рідкісних рослин.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації