ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Бойневе

Ентомологічний заказник місцевого значення

Номер на карті

17

Площа, га

 

17,3

Місце розташування

Балаклійський район, околиці с. Залиман

 

Коротка характеристика

Карта-схема

Знаходиться на південному схилі яружно-балкової системи між полями ґрунтозахисної сівозміни. Основне ядро ентомофауни складають степові мезофіли та ксерофіли, трофічно і топічно пов'язані з формаціями злаково-різнотравного степу та фрагментами байрачних лісів. Серед них є види комах, занесених до Червоної книги України: дибка степова, вусач земляний хрестоносець, махаон, джміль пахучий, рофітоїдес сірий, мелітурга булавовуса. Останні три види — активні запилювачі люцерни та інших бобових культур

1:25 000

Відповідальний за охорону

1:10 000 

СТОВ «Залиманське»

 

Рік створення

 Кадастрова інформація

1984