ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Сербівський Ковиловий Юннатівська Борисоглібівський Протопопівський Байрак Рибчине Бойневе Нурівський Лиман Бір Крейдянська лісова дача Савинська лісова дача Ізюмська лука 3 2 1 3 1 114

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

1

Заказник орнітологічний

328,0

Біля с. Вільхуватка

Унікальне водно-болотне угіддя, місце гніздування сірого журавля

3

Заказник ґрунтовий

50,0

Біля с. Петрівське

Крутосхили з рідкісним ґрунтом — чорнозем на щільних глинах

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

1

Гідрологічний заказник місцевого значення «Леб'яжі озера»

500,0

Біля с. Мілове, Балаклійський лісгосп, Високобірське лісництво, кв. кв. 111-119

Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

2

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Норцівський»

20,0

Біля с. Норцівка, Балаклійський лісгосп, Норцівське лісництво, кв. 53

Заплавне озеро. Місце мешкання рідкісних видів тварин

3

Орнітологічний заказник місцевого значення «Бригадирівський»

300,0

Біля с. Бригадирівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Волоська Балаклійка

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Регіональний ландшафтний парк

 

 

212

Ізюмська лука

2560

2003

 

Заказник ландшафтний місцевого значення

 

 

132

Крейдянська лісова дача

1477,7

2001

160

Савинська лісова дача

1711

1996

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

10

Байрак

1

1984

166

Борисоглібський

2,9

1998

135

Ковиловий

3

1991

210

Нурівський

36,6

2002

109

Сербівський

2

1984

 

Заказник загальнозоологічний місцевого значення

 

 

145

Лиман

131,2

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

104

Рибчине

9,4

1984

17

Бойневе

17,3

1984

 

Заказник загальгогеологічний місцевого значення

 

 

177

Протопопівський

14,6

1998

 

Заповідне урочище

 

 

15

Бір

734

1984

Природні особливості району

меню

Балаклійський район розташований на південному сході Харківської області.

Площа району — 1986,44 км2. Це — один із найбільших за площею районів області. В районі мешкає 92,6тис. осіб, у тому числі в міській місцевості — 57,3тис. осіб (за даними Всеукраїнського перепису населення, 2001). Щільність населення — 47 осіб на 1 км2.

В орографічному відношенні район розташований у межах південних відрогів Середньоросійської височини. Долиною р. Сіверський Донець територія поділяється на правобережжя (південно-західна частина) та лівобережжя (північно-східна частина). Основними геоморфологічними елементами правобережжя є Берецько-Донецьке вододільне плато та верхня частина долини р. Берека, з відмітками понад 200 м над рівнем моря. Ця територія має типовий яружно-балковий рельєф, на північному сході плато обривається до долини р. Сів. Донець крутим уступом. Лівобережжя — слабо розчленована, дренована балками та долинами річок рівнина.

Район лежить в межах Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізико-географічної провінції, належить до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

Гідрографічну сітку району утворюють річки басейну Сів. Дінця, який перетинає район з північного заходу на південний схід: Середня Балаклійка, Волоська Балаклійка, Крайня Балаклійка, Теплянка, Шебелинка, Чепіль таін. Споруджено близько 140 ставків площею водного дзеркала 667,7га таМорозівське водосховище нар. Теплянці (104 га).

Найбільш поширені звичайні середньогумусні чорноземи. По схилах балок — чорноземи середньо- і сильнозмиті.

Лісами і лісовими насадженнями вкрито 29,3 тис. га. Переважаючі породи — сосна (близько 50 % лісовкритої площі) та дуб (34 %). Відсоток природних та напівприродних територій становить 34,85.

У районі існує 14 природно-заповідних територій: 1 регіональний ландшафтний парк, 11 заказників місцевого значення (2 — ландшафтних, 5 — ботанічних, 1 — загальнозоологічний, 2 — ентомологічних та1 — загальногеологічний), комплексна пам'ятка природи та заповідне урочище. Площа об'єктів ПЗФ становить 6701,0га (що складає 3,4 % від загальної площі району). 

Природні перлини

меню

Ландшафтний заказник місцевого значення

«Крейдянська лісова дача» 

Охороняється фрагмент долинного ландшафту р. Сів. Донець. Тут домінує свіжий дубово-сосновий субір, зростають посадки сосни звичайної віком близько 50 років, які є еталоном створення ґрунтозахисних насаджень на піщаних аренах. Це ліси І групи зеленої зони м. Балаклія, які мають суттєве водоохоронне, ґрунтозахисне та кліматологічне значення. Вони є регуляторами рівня ґрунтових вод та водного режиму р. Сів. Донець. У підліску трапляються рідкісні чагарники — барбарис звичайний, аморфа кущова. В трав'яному ярусі чисельні лікарські види рослин. Об'єкт має наукове, природоохоронне, лісогосподарське значення.

Регіональний ландшафтний парк

«Ізюмська лука»

«Ізюмська лука» — є форпостом лісу в степовій зоні Харківщини, де пролягає південна межа природного ареалу сосни звичайної, яка формує своєрідні пристепові бори. Тут на площі 76 га виділені генетичні резервати цього виду.

Парк розташований в долині р. Сів. Донець, де представлено значне різноманіття типів природної рослинності: соснові ліси, заплавні листяні ліси, справжні та засолені луки, водна та прибережна рослинність. В корінних деревостанах природного походження окремі дерева сосни звичайної, дуба звичайного, тополі білої вражають своїми велетенськими розмірами і досягають 100-150-річного віку. Особливо цінними є рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Флора парку дуже різноманітна. В її складі значна кількість лікарських, декоративних, медоносних, їстівних та рідкісних і зникаючих видів рослин і грибів.

На території «Ізюмської луки» представлені унікальні лісові, водно-болотні, лучні фауністичні комплекси зі значною кількістю рідкісних видів хребетних тварин, занесених до Європейського Червоного списку (4 види), Червоної книги України (20 видів), Червоних списків Харківської області (33 види). Територія відіграє важливу роль у збереженні видового різноманіття та кількісного багатства птахів в межах України та Європи — ІВА територія (№69/№048). Територія «Ізюмської луки» є місцем гніздування майже 1/3 частини всієї української популяції журавля сірого, занесеного до Червоної книги України. Тут спостерігається найбільше в Харківській області перед-міграційне скупчення журавля сірого. На території гніздяться рідкісні хижі птахи: могильник, орлан-білохвіст (Європейський Червоний список, Червона книга України), під орлик великий, балабан (Червона книга України). Із нічних хижаків багаточисельна сова сіра (Червоні списки Харківщини), можливе гніздування пугача, занесеного до Червоної книги України. На території «Ізюмської луки» розташовані дві найбільші в Харківській області колонії чаплі сірої.

Із рідкісних видів ссавців тут мешкає видра річкова (Європейський Червоний список, Червона книга України), горностай, норка європейська, борсук (Червона книга України). Можливе мешкання хохулі звичайної (Європейський Червоний список, Червона книга України). На території знаходяться поселення бобра річкового, занесеного до Червоних списків Харківської області.

Цей природний комплекс має велику рекреаційну цінність, особливо для розвитку зеленого туризму, рибальства, мисливства та відпочинку.

Перспективний гідрологічний заказник

«Леб'яжі озера»

Ділянка заплави р. Сів. Донець від с. Андріївка до с. Мілове зі значною мозаїчністю біотопів (русло річки, старичні озера, болота, болотисті луки, осокірники, вільшняки в притерасних пониззях, заплавна діброва). На території поширені типові і рідкісні угруповання, занесені до Зеленої книги України та Зелених списків Харківщини з участю рідкісних і цінних лікарських видів рослин. Тут представлені типові водно-болотні, лучні та лісові (заплавні) орнітокомплекси з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (поручайник, журавель сірий, орлан-білохвіст), Червоних списків Харківської області (понад 15 видів). На території гніздиться лебідь-шипун, знаходиться колонія чапель (чепура велика, чапля сіра, ч. руда). Ділянка заплави є місцем зупинки для відпочинку та годівлі перелітних птахів (гусей, лебедів, качок, журавлів, чапель, лелек, мартинів, куликів, соколоподібних, горобцеподібних), які мігрують шляхом Придонецького природного регіону загальнодержавного значення. На території мешкають рідкісні види ссавців, занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги України (видра річкова, норка європейська, горностай, борсук). 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації