ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Авторський колектив:

Клімов О.В., к.г.н.,

Вовк О.Г., к.б.н.,

Філатова О.В., к.б.н.,

Грама В.М., к.б.н.,

Подоба І.М., к.с.-г.н.,

Улановський М.С., к.с.-г.н.,

Клімов Д.О.,

Фурсова Т.М.,

Надточій Г.С.,

Тверетинова В.В.

Беседіна Д.В.

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Вибір об’єкта ПЗФ

 

алфавітний список пзф

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД І СИСТЕМА ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) Харківської області складають природні комплекси та об'єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

В Україні природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання і складова частина світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. Заданими Державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України національна мережа ПЗФ станом на 01.01.2004р. наліковувала 7120 територій та об'єктів загальною площею близько 2738,1 тис. га, що складало 4,5 % від загальної площі території України.

Природно-заповідний фонд Харківської області є складовою частиною національної системи ПЗФ і включає 220 територій та об'єктів загальною площею 52943,9 га, що становить 1,69% від усієї площі Харківщини. Серед територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники — 70% (ландшафтні, гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, загальногеологічні).

Концепція розвитку заповідної справи в області передбачає подальше зростання її суспільного значення та оптимізацію мережі територій та об'єктів ПЗФ. Для цього мають бути виконані такі першочергові завдання:

· створення екологічного каркасу області на основі формування оптимальної мережі ПЗФ;

· збільшення площі територій та об'єктів ПЗФ до 2015року в цілому по області до 3,5%;

· забезпечення репрезентативності територій ПЗФ заценотичною, флористичною, фауністичною, геологічною, ландшафтною та іншими екологічними характеристиками;

· пріоритетний розвиток групи об'єктів високої категорії заповідності, насамперед багатофункціонального призначення (національних та регіональних ландшафтних парків).

Неоціненне значення заповідних куточків природи рідного краю для виховання, освіти та формування екологічного світогляду населення. Тому збереження природного багатства області - найціннішого скарбу народу, є нашим моральним обов'язком перед Землею та людством.

Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991р.) особливій охороні підлягають природні території та об'єкти, що мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні комплекси для збереження сприятливого екологічного стану, запобігання та стабілізації негативних природних процесів і явищ.

Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні, утворюють єдину територіальну систему. Вона включає території та об'єкти: природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій.

В останні роки до складу цих територій були віднесені водно-болотні угіддя (Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1999р. № 186) та екологічна мережа (Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»).

У Харківській області єдина територіальна система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, досі остаточно не сформована. Типи територій, які є складовими частинами цієї системи, поки що розвиваються кожна окремо. Природно-заповідний фонд займає площу — 52943,97 га, курортні та лікувально-оздоровчі території — 1200,0 га, рекреаційного призначення — 4400,0 га, водно-болотні угіддя — 68550,0 га, полезахисні та інші захисні насадження — 103015,0 га.

Таким чином, загальна площа типів територій та об'єктів, які повинні складати єдину територіальну систему природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні в області, становить 230108,97 га. Площа екологічної мережі остаточно ще не підрахована, тому що вона поки що знаходиться в стадії проектної розробки.

Природно-заповідний фонд складає лише 23% від загальної площі всіх типів територій цієї системи, але займає в ній особливе місце, бо є своєрідним стрижнем єдиної територіальної системи. Це провідне значення природно-заповідного фонду пов'язане з тим, що він бере під охорону найбільш унікальні, визначні та цінні природні комплекси, які мають ключове значення щодо підтримки загального екологічного балансу в Харківській області.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації