ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Види тварин, що потребують особливої охорони

Види водоплавних птахів, які потребують охорони в Харківській області, відповідно до Додатку II«Угоди про збереження афро-євразійських

мігруючих водоплавних птахів» (AEWA)

 

Назва виду

Назва родини

 

 

Клас ПТАХИ -AVES

Ряд ГАГАРОПОДІБНІ - GAVIIFORMES -

1.

Гагара червоношия

Gavia stellata Pontopp.

Гагарові

Caviidae

 

2.

Гагара чорношия

Gavia arctica L.

Гагарові

Caviidae

 

Ряд ПІРНИКОЗОПОДІБНІ — PODICIPEDIFORMES

3.

Пірникоза сірощока

Podiceps grisegena Bodd.

Пірникозові

Podicepedidae

 

4.

Пірникоза червоношия

Podiceps auritus L.

Пірникозові

Podicipedidae

 

Ряд ПЕЛІКАНОПОДІБНІ — PELECANIFORMES

5.

Пелікан рожевий

Pelecanus onocrotalus L.

Пеліканові

Pelecanidae

R

6.

Пелікан кучерявий

Pelecanus crispus Bruch

Пеліканові

Pelecanidae

R

7.

Баклан малий

Phalacrocorax pygmaeus Pall.

Бакланові

Phalacrocoracidae

R

Ряд Лелекоподібні — CICONIIFORMES

8.

Бугай

Botaurus stеllaris L.

Чаплеві

Ardeidae

 

9.

Бугайчик

Ixobrychus minnutus L.

Чаплеві

Ardeidae

 

10.

Чепура велика

Egretta alba L.

Чаплеві

Ardeidae

 

11.

Чапля руда

Ardea purpurea L.

Чаплеві

Ardeidae

 

12.

Лелека чорний

Ciconia nigra L.

Лелекові

Ciconiidae

R

13.

Лелека білий

Ciconia сісопіа L.

Лелекові

Ciconiidae

 

Ряд ГУСЕПОДІБНІ — ANSERIFORMES

14.

Казарка білощока

Branta leucopsis Bechst.

Качкові

Anatidae

 

15.

Казарка червоновола

Rufibrenta ruficollis Pall.

Качкові

Anatidae

R

16.

Гуска сіра

Anser anser L.

Качкові

Anatidae

 

17.

Гуска білолоба

Anser albifrons Scop.

Качкові

Anatidae

 

18.

Гуска мала

Anser erythropus L.

Качкові

Anatidae

 

19.

Гуменник

Anser fabalis Lath.

Качкові

Anatidae

 

20.

Лебідь-шипун

Су gnus olor Gm.

Качкові

Anatidae

 

21.

Лебідь-кликун

Cygnus cygnus L.

Качкові

Anatidae

 

22.

Огар

Tadorna ferruginea Pall.

Качкові

Anatidae

R

23.

Галагаз

Tadorna tadorna L.

Качкові

Anatidae

 

24.

Крижень

Anas platyrhynchos L.

Качкові

Anatidae

 

25.

Чирянка мала

Anas crecca L.

Качкові

Anatidae

 

26.

Нерозень

Anas strepera L.

Качкові

Anatidae

 

27.

Свищ

Anaspenelope L.

Качкові

Anatidae

 

28.

Шилохвіст

Anas acuta L.

Качкові

Anatidae

 

29.

Чирянка велика

Anas querquedula L.

Качкові

Anatidae

 

30.

Широконіска

Anas clypeata L.

Качкові

Anatidae

 

31.

Чернь червонодзьоба

Netta rufina Pall.

Качкові

Anatidae

 

32.

Попелюх

Aythya ferina L.

Качкові

Anatidae

 

33.

Чернь білоока

Aythya nyroca Gьld.

Качкові

Anatidae

R

34.

Чернь чубата

Aythya fuligula L.

Качкові

Anatidae

 

35.

Чернь морська

Aythya marila L.

Качкові

Anatidae

 

36.

Гоголь

Вucephala glangula L.

Качкові

Anatidae

R

37.

Морянка

Clangula hy emalis L.

Качкові

Anatidae

 

38.

Cиньга

Melanitta nigra L.

Качкові

Anatidae

 

39.

Турпан

Melanitta fusca L.

Качкові

Anatidae

 

40.

Крех малий

Mergus albellus L.

Качкові

Anatidae

 

41.

Крех середній

Mergus serrator L.

Качкові

Anatidae

R

42.

Крех великий

Mergus merganser L.

Качкові

Anatidae

 

Ряд ЖУРАВЛЕПОДІБНІ — GRUIFORMES

43.

Журавель сірий

Crus grus L.

Журавлеві

Gruidae

R

44.

Журавель степовий

Anthropoides virgo L.

Журавлеві

Gruidae

R

45.

Погонич звичайний

Porzana porzana L.

Пастушкові

Rallidae

 

46.

Погонич малий

Porzana parva Scop.

Пастушкові

Rallidae

 

47.

Погонич-кри-хітка

Porzana pusilla Pall.

Пастушкові

Rallidae

 

48.

Лиска

Fulica atra L.

Пастушкові

Rallidae

 

Ряд СИВКОПОДІБНІ — СHARADRIIFORMES

49.

Сивка морська

Pluvialis squatarola L.

Сивкові

Charadriidae

 

50.

Сивка звичайна

Pluvialis apricariа L.

Сивкові

Charadriidae

 

51.

Пісочник великий

Charadrius hiaticula L.

Сивкові

Charadriidae

 

52.

Пісочник малий

Charadrius dubius Scop.

Сивкові

Charadriidae

 

53.

Хрустан

Eudromias morinellus L.

Сивкові

Charadriidae

 

54.

Чайка

Vanellus vanellus L.

Сивкові

Charadriidae

 

55.

Крем'яшник

Arenaria interpres L.

Сивкові

Charadriidae

 

56.

Кулик-довгоніг

Himantopus himantopus L.

Чоботареві

Recurvirostridae

R

57.

Коловодник лісовий

Tringa ochropus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

58.

Коловодник болотяний

Tringa glareola L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

59.

Коловодник великий

Tringa nebularia Gunn.

Баранцеві

Scolopacidae

 

60.

Коловодник звичайний

Tringa totanus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

61.

Коловодник чорний

Tringa erythropus Pall.

Баранцеві

Scolopacidae

 

62.

Коловодник ставковий

Tringa stagnatilis Bechst.

Баранцеві

Scolopacidae

 

63.

Набережник

Actitis hypoleucus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

64.

Мородунка

Xenus cinereus Gьld.

Баранцеві

Scolopacidae

 

65.

Плавунець круглодзьобий

Phalaropus lobatus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

66.

Брижач

Philomachus pugnax L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

67.

Побережник малий

Calidris minutus Leisl.

Баранцеві

Scolopacidae

 

68.

Побережник червоногрудий

Calidris ferruginea Pontopp.

Баранцеві

Scolopacidae

 

69.

Побережник чорногрудий

Calidris alpina L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

70.

Побережник болотяний

Limicola falcinellus Pontopp.

Баранцеві

Scolopacidae

 

71.

Баранець малий

Lymnocryptes minimus Brunn.

Баранцеві

Scolopacidae

 

72.

Баранець звичайний

Gallinago gallinago L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

73.

Баранець великий

Gallinago media Lath.

Баранцеві

Scolopacidae

 

74.

Кульон великий

Numenius arquata L.

Баранцеві

Scolopacidae

R

75.

Кульон середній

Numenius phaeopus L.

Баранцеві

Scolopacidae

R

76.

Грицик великий

Limosa limosa L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

77.

Мартин каспійській

Larus ichtyaetus Pall.

Мартинові

Sternidae

R

78.

Мартин середземноморський

Larus melanocephalus Temm.

Мартинові

Sternidae

 

79.

Крячок чорний

Chlidonias niger L.

Мартинові

Sternidae

 

80.

Крячок білокрилий

Chlidonias leucopterus Temm.

Мартинові

Sternidae

 

81.

Крячок річковий

Sterna hirundo L.

Мартинові

Sternidae

 

82.

Крячок малий

Sterna albifrons Pall.

Мартинові

Sternidae

 

 

R-види, що занесені до Червоної книги України, 1994

 

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Зникаючі природні середовища існування

Рослинні угруповання, що потребують охорони

Рослинні угруповання Зеленої книги України

Рослинні угруповання Зеленого списку Харківської області

Види рослин, що потребують особливої охорони

Види рослин Європейського  Червоного списку

Види рослин Червоної книги України

Види рослин Червоного списку Харківської області

Види тварин, що потребують особливої охорони

Види тварин Європейського Червоного списку

Види тварин Червоної книги України

Види тварин Червоного списку Харківської області

Мігруючі види диких тварин Харківській області

Види водоплавних птахів, які потребують охорони в Харківській області

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації