ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Види тварин, що потребують особливої охорони

Мігруючі види диких тварин, які потребують охорони в Харківській області, відповідно до Додатку II конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)

 

Назва виду

Назва родини

 

Тип ХОРДОВІ — CHORD AT A

Клас ССАВЦІ — MAMMALIA

Ряд РУКОКРИЛІ — CHIROPTERA

1.

Вухань бурий

Plecotus auritus L.

Звичайні кажани, Гладконосі кажани

Vespertilionidae

 

2.

Нічниця ставкова

Myotis dasycneme Boie.

Звичайні кажани, Гладконосі кажани

Vespertilionidae

R

Клас ПТАХИ — AVES

 Ряд ГАГАРОПОДІБНІ — CAVIIFORMES

3.

Гагара червоношия

Cavia stellata Pontopp.

Гагарові

Caviidae

 

4.

Гагара чорношия

Cavia arctica L.

Гагарові

Caviidae

 

Ряд ПІРНИКОЗОПОДІБНІ — PODICIPEDIFORMES

5.

Пірникоза червоношия

Podiceps auritus L.

Пірникозові

Podicipedidae

 

6.

Пірникоза сірощока

Podiceps grissegena Bodd.

Пірникозові

Podicipedidae

 

Ряд ПЕЛІКАНОПОДІБНІ — PELECANIFORMES

7.

Пелікан рожевий

Pelecanus onocrotalusL.

Пеліканові

Pelecanidae

R

8.

Пелікан кучерявий

Pelecanus crispus Bruch

Пеліканові

Pelecanidae

R

9.

Баклан малий

Phalacrocorax pygmaeus Pall.

Бакланові

Phalacrocoracidae

R

РЯД ЛЕЛЕКОПОДІБНІ — CICONIIFORMES

10.

Бугай

Botaurus stellaris L.

Чаплеві

Ardeidae

 

11.

Бугайчик

Ixobrychus minutus L.

Чаплеві

Ardeidae

 

12.

Чепура велика

Egretta alba L.

Чаплеві

Ardeidae

 

13.

Чапля руда

Ardea purpurea L.

Чаплеві

Ardeidae

 

14.

Лелека білий

Ciconia ciconia L.

Лелекові

Ciconiidae

 

15.

Лелека чорний

Ciconia nigra L.

Лелекові

Ciconiidae

R

Ряд ГУСЕПОДІБНІ — ANSERIFORMES

16.

Казарка білощока

Branta leucopsis Bech.

Качкові

Anatidae

 

17.

Казарка червоновола

Rufibrenta ruficollis Pall.

Качкові

Anatidae

R

18.

Гуска сіра

Anser anser L.

Качкові

Anatidae

 

19.

Гуска білолоба

Anser albifrons Scop.

Качкові

Anatidae

 

20.

Гуска мала

Anser erythropus L.

Качкові

Anatidae

 

21.

Гуменник

Anser fabalis Lath.

Качкові

Anatidae

 

22.

Лебідь-шипун

Су gnus olor Gm.

Качкові

Anatidae

 

23.

Лебідь-кликун

Cygnuscygnus L.

Качкові

Anatidae

 

24.

Огар

Tadorna ferruginea Pall.

Качкові

Anatidae

R

25.

Гал аг аз

Tadorna tadorna L.

Качкові

Anatidae

 

26.

Крижень

Anas platyrhynchos L.

Качкові

Anatidae

 

27.

Чирянка мала

Anas crecca L.

Качкові

Anatidae

 

28.

Нерозень

Anas strepera L.

Качкові

Anatidae

 

29.

Свищ

Anaspenelope L.

Качкові

Anatidae

 

30.

Шилохвіст

Anas acuta L.

Качкові

Anatidae

 

31.

Чирянка велика

Anas querquedula L.

Качкові

Anatidae

 

32.

Широконіска

Anas clypeata L.

Качкові

Anatidae

 

33.

Чернь червонодзьоба

Netta rufina Pall.

Качкові

Anatidae

 

34.

Попелюх

Aythya ferina L.

Качкові

Anatidae

 

35.

Чернь білоока

Aythya nyroca Gьld.

Качкові

Anatidae

R

36.

Чернь чубата

Aythya fuligula L.

Качкові

Anatidae

 

37.

Чернь морська

Aythya marila L.

Качкові

Anatidae

 

38.

Морянка

Clangula hyemalis L.

Качкові

Anatidae

 

39.

Гоголь

Вucephala glangula L.

Качкові

Anatidae

R

40.

Пухівка

Somateria mollissima L.

Качкові

Anatidae

R

41.

Cиньга

Melanitta nigra L.

Качкові

Anatidae

 

42.

Турпан

Melanitta fusca L.

Качкові

Anatidae

 

43.

Крех малий

Mergus albellus L.

Качкові

Anatidae

 

44.

Крех середній

Mergus serrator L.

Качкові

Anatidae

R

45.

Крех великий

Mergus merganser L.

Качкові

Anatidae

 

Ряд СОКОЛОПОДІБНІ — FALCONIFORMES

46.

Скопа

Pandion haliaetus L.

Скопові

Pandionidae

R

47.

Осоїд

Pernis apivorus L.

Яструбові

Accipitridae

 

48.

Лунь польовий

Circus cyaneus L.

Яструбові

Accipitridae

R

49.

Лунь степовий

Circus macrourus S.G. Gm.

Яструбові

Accipitridae

R

50.

Лунь лучний

Circus pygargus L.

Яструбові

Accipitridae

 

51.

Лунь очеретяний

Circus aeruginosus L.

Яструбові

Accipitridae

 

52.

Яструб великий

Accipiter gentilis L.

Яструбові

Accipitridae

 

53.

Яструб малий

Accipiter nisus L.

Яструбові

Accipitridae

 

54.

Яструб коротконогий

Accipiter brevipes Sev.

Яструбові

Accipitridae

R

55.

Зимняк

Buteo lagopus Pantopp.

Яструбові

Accipitridae

 

56.

Канюк степовий

Buteo rufinus Cretzchmar

Яструбові

Accipitridae

R

57.

Канюк звичайний

Buteo buteo L.

Яструбові

Accipitridae

 

58.

Змїєїд

Circaetus gallicus Gm.

Яструбові

Accipitridae

R

59.

Орел-карлик

Hieraaetus pennatus Gm.

Яструбові

Accipitridae

R

60.

Підорлик великий

Aquila clanga Pall.

Яструбові

Accipitridae

R

61.

Підорлик малий

Aquila pomarina Ch. L. Brehm

Яструбові

Accipitridae

R

62.

Могильник

Aquila heliaca Sav.

Яструбові

Accipitridae

R

63.

Беркут

Aquila chrysaetos L.

Яструбові

Accipitridae

R

64.

Орлан-білохвіст

Heliaetus albicilla L.

Яструбові

Accipitridae

R

65.

Балабан

Falco cherrug Gray

Соколові

Falconidae

R

66.

Підсоколик великий

Falco subbuteo L.

Соколові

Falconidae

 

67.

Підсоколик малий

Falco columbarius L.

Соколові

Falconidae

 

68.

Кібчик

Falco vespertinus L.

Соколові

Falconidae

 

69.

Боривітер степовий

Falco naumanni Fleischer

Соколові

Falconidae

R

70.

Боривітер звичайний

Falco tinnunculus L.

Соколові

Falconidae

 

Ряд КУРОПОДІБНІ — GALLIFORMES

71.

Перепілка

Coturnix coturnix L.

Фазанові

Phasianidae

 

Ряд ЖУРАВЛЕПОДІБНІ — GRUIFORMES

72.

Журавель сірий

Grus grus L.

Журавлеві

Gruidae

R

73.

Журавель степовий

Anthropoides virgoL.

Журавлеві

Gruidae

R

74.

Погонич звичайний

Porzanaporzana L.

Пастушкові

Rallidae

 

75.

Погонич

малий

Porzana parva Scop.

Пастушкові

Rallidae

 

76.

Погонич-крихітка

Porzana pusilla Pall.

Пастушкові

Rallidae

 

77.

Лиска

Fulica atra L.

Пастушкові

Rallidae

 

78.

Дрохва

Otis tarda L.

Дрохвові

Otididae

R

Ряд СИВКОПОДІБНІ — СHARADRIIFORMES

79.

Лежень

Burhinus oedicnemus L.

Лежневі

Burhinidae

R

80.

Сивка морська

Pluvialis squatarola L.

Сивкові

Charadriidae

 

81.

Сивка звичайна

Pluvialis apricariа L.

Сивкові

Charadriidae

 

82.

Пісочник великий

Charadrius hiaticula L.

Сивкові

Charadriidae

 

83.

Пісочник малий

Charadrius dubius Scop.

Сивкові

Charadriidae

 

84.

Хрустан

Eudromias morinellus L.

Сивкові

Charadriidae

 

85.

Чайка

Vanellus vanellus L.

Сивкові

Charadriidae

 

86.

Крем'яшник

Агепагіа interpres L.

Сивкові

Charadriidae

 

87.

Коловодник лісовий

Tringa ochropus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

88.

Коловодник болотяний

Tringa glareola L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

89.

Коловодник великий

Tringa nebularia Gunn.

Баранцеві

Scolopacidae

 

90.

Коловодник звичайний

Tringa totanus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

91.

Коловодник чорний

Tringa erythropus Pall.

Баранцеві

Scolopacidae

 

92.

Коловодник ставковий

Tringa stagnatilis Beshst.

Баранцеві

Scolopacidae

R

93.

Набережник

Actitis hypoleucus L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

94.

Мородунка

Xenus cinereus Guld.

Баранцеві

Scolopacidae

 

95.

Плавунець круглодзьобий

Phalaropus lobatusL.

Баранцеві

Scolopacidae

 

96.

Брижач

Philomachus pugnax L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

97.

Побережник малий

Calidris minutus Leisl.

Баранцеві

Scolopacidae

 

98.

Побережник червоногрудий

Calidris ferruginea Pontopp.

Баранцеві

Scolopacidae

 

99.

Побережник чорногрудий

Calidris alpina L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

100.

Побережник болотяний

Limicola falcinellus Pontopp.

Баранцеві

Scolopacidae

 

101.

Баранець малий

Lymnocryptes minimus Brunn.

Баранцеві

Scolopacidae

 

102.

Баранець звичайний

Gallinago gallinago L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

103.

Баранець великий

Gallinago media Lath.

Баранцеві

Scolopacidae

 

104.

Слуква

Scolopax rusticola L.

Баранцеві

Scolopacidae

 

105.

Кульон великий

Numenius arquata L.

Баранцеві

Scolopacidae

R

106.

Кульон середній

Numenius phaeopus L.

Баранцеві

Scolopacidae

R

107.

Дерихвіст степовий

Glariola nordmanni Nordmann

Дерихвостові

Glareolidae

R

108.

Мартин каспійський

Larus ichtyaetus Pall.

Мартинові

Laridae

R

109.

Крячок чорний

Chlidonias niger L.

Мартинові

Laridae

 

110.

Крячок білокрилий

Chlidonias leucopterus Temm.

Мартинові

Laridae

 

111.

Крячок річковий

Sterna hirundo L.

Мартинові

Laridae

 

112.

Крячок малий

Sterna albifrons Pall

Мартинові

Laridae

 

 

 

Ряд СИВОРАКШEПОДІБНІ — CORACIIFORMES

113.

Сиворакша

Coracius garrulus L.

Сиворакшеві

Coraciidae

 

114.

Бджолоїдка звичайна

Merops apiaster L.

Бджолоїдкові

Meropidae

 

Ряд ГОРОБЦЕПОДІБНІ — PASSERIFORMES

115.

Кобилочка солов'їна

Locustella luscinioides Sav.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

116.

Кобилочка річкова

Locustella fluviatilis Wolf

Кропив'янкові

Sylvidae

 

117.

Кобилочка-цвіркун

Locustella naevia Bodd.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

118.

Очеретянка лучна

Acrocephalus schoenobaenusL.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

119.

Очеретянка ставкова

Acrocephalus scirpaceus Herm.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

120.

Очеретянка чагарникова

Acrocephalus palustris Bechst.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

121.

Берестянка звичайна

Hippolais icterina Vieill.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

122.

Кропив'янка рябогруда

Sylvia nisoria Bechst.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

123.

Кропив'янка чорноголова

Sylvia atricapilla L.

Кропив'янкові

Sylvidae

 

124.

Кропив'янка садова

Sylvia borin Bodd.

Кропив 'янкові

Sylvidae

 

125.

Кропив'янка сіра

Sylvia communis Lath.

Кропив 'янкові

Sylvidae

 

126.

Вівчарик жовтобровий

Phylloscopus sibilatrix Bechst.

Кропив 'янкові

Sylvidae

 

127.

Золотомушка жовточуба

Regulus regulus L.

Золотомушкові

Regulidae

 

128.

Мухоловка строката

Ficedula hypoleuca Pall.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

129.

Мухоловка-білошия

Ficedula albicollis Temm.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

130.

Мухоловка мала

Ficedula parva Bechst.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

131.

Мухоловка сіра

Muscicapa striata Pall.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

132.

Трав'янка лучна

Saxicola rubetra L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

133.

Горихвістка звичайна

Phoenicurus phoenicurus L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

134.

Вільшанка

Erithacus rubecula L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

135.

Соловейко східний

Luscinia luscinia L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

136.

Дрізд чорний

Turdus merula L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

137.

Дрізд співочий

Turdus philomelos C. I. Brehm

Мухоловкові

Muscicapidae

 

138.

Дрізд-омелюх

Turdus viscivorus L.

Мухоловкові

Muscicapidae

 

R-

види, що занесені до Червоної книги України, 1994

 

 

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Зникаючі природні середовища існування

Рослинні угруповання, що потребують охорони

Рослинні угруповання Зеленої книги України

Рослинні угруповання Зеленого списку Харківської області

Види рослин, що потребують особливої охорони

Види рослин Європейського  Червоного списку

Види рослин Червоної книги України

Види рослин Червоного списку Харківської області

Види тварин, що потребують особливої охорони

Види тварин Європейського Червоного списку

Види тварин Червоної книги України

Види тварин Червоного списку Харківської області

Мігруючі види диких тварин Харківській області

Види водоплавних птахів, які потребують охорони в Харківській області

 

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації