ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Вовчанський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Великий ліс Новодонівський Холодноярський Вовчанський Вовчанський Василівський Пивне Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Вовчанський Старосалтівський Соколята Сіверськодонецький Сіверськодонецький Сіверськодонецький Сіверськодонецький Сіверськодонецький 6 7 9 10 8 68 65 66 70 71

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

65

Заказник ґрунтовий

45,0

Біля с. Лошакове

Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами карбонатними на елювії щільних карбонатних порід

66

Заказник ґрунтовий

63,0

Біля с. Нестерне

Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами на щільних глинах

67

Заказник ботанічний

10,0

Біля с. Радянське

Ділянка лісу, де зростають 180-200 річні дуби

68

Заказник ботанічний

101,7

Хотім-лянське л-во,кв.кв. 95,84,94,10-4,105

Заплавні діброви природного походження, віком 110-125 років

69

Заказник лісовий

900,0

Старосалтівське л-во

Масив дубових лісів з рідкісними угрупованнями осоки волосистої та егоні-хона фіолетово-голубого

70

Заказник ботанічний

89,2

Біля с. Жовтневе

Зростають рідкісні рослинні угруповання та зникаючі види рослин

71

Міждержавний заказник ландшафтний

4766,0

Між сс. Огірцеве, Гатище, Стариця, Жовтневе Друге

Нагірна діброва на крутосхилах правого корінного берега,соснові насадження та фрагменти піщаного степу на пісках борової тераси

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

6

Гідрологічний заказник місцевого значення « Волохівський»

87,0

Біля с. Волохівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Вовча

7

Гідрологічний заказник місцевого значення «Ізбицький»

50,0

Біля с. Ізбицьке

Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

8

Гідрологічний заказник місцевого значення « Радянський »

1000,0

Між сс. Огірцеве та Радянське

Водно-болотне угіддя у верхів'ях Печенізького водосховища

9

Ботанічний заказник місцевого значення « Петрівський »

310,0

Біля с. Петрівське

Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

10

Ботанічний заказник місцевого значення «Хотімлянський»

200,0

Біля с. Хотімля

Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний загальнодержавного значення

 

 

152

Вовчанський

185

1994

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

22

Василівський

5,5

1984

Заказник лісовий місцевого значення

23

Великий ліс

58

1984

218

Старосалтівський

347,4

2005

 

Заказник ландшафтний місцевого значення

   

209

Новодонівський

197

2002

200

Сіверськодонецький

2531

2001

140

Соколята

501

1992

 

Заповідне урочище

 

 

94

Пивне

142

1984

220

Холодноярське

10

2005

Природні особливості району

меню

Район розташований у північно-східній частині Харківської області на межі з Бєлгородською областю Росії.

Площа району— 1888,6 км2. В районі мешкає 54,9тис. осіб, утому числі міського населення — 30,9 тис. осіб. Щільність населення — 29 осіб/км2.

У геоморфологічному відношенні більшу частину території району займає Бурлуцьке плато, яке понижується на північний захід (до долини р. Вовча) та південний захід (до долини р. Сів. Донець). Територія району має рівнинний характер, відноситься до Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, лежить у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній зоні.

Гідрографічна сітка представлена річкою Сів. Донець та її притоками: Вовча, Плотва, Хотімля, Хотомелька, Пільна та ін. Є невеликі озера, болота і штучні водойми (102 ставки з площею водного дзеркала 526,2 га та верхня і середня частини Печенізького водосховища, побудованого нар. Сів. Донець).

Грунтовий покрив строкатий. На вододілах поширені чорноземи глибокі (50 % площі району), на заході і сході є чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені грунти (40%), головним чином під лісами. По низинах трапляються чорноземи лучні в комплексі з солонцями, болотні грунти.

Загальна площа під лісами і лісовими насадженнями становить 29 тис. га. Переважаючими породами є дуб звичайний (74% вкритої лісом площі) та сосна звичайна (23 %). Трапляються також насадження липи серцелистої, ясена звичайного, берези повислої, білої акації звичайної та видів тополі, верби, в'яза. Лісистість району— 16,6% загальної площі району.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 36,03.

В районі існує 9 територій ПЗФ, зокрема, 1 ботанічний заказник загальнодержавного значення, всі інші природоохоронні території віднесені до місцевого значення: 3 ландшафтних заказники, 2 — лісові та 1 — ентомологічний заказник, а також 2 заповідних урочища. Загальна площа територій та об'єктів ПЗФ становить 3976,9 га, що складає 2,11 % від усієї території району.

Природні перлини

меню

Ботанічний заказник загальнодержавного значення

«Вовчанський»

Розташований цей ботанічний заказник на крейдових відслоненнях крутого правого берега р. Вовча. До його складу входять 7 невеликих ділянок унікальної крейдової та степової рослинності. В заказнику зростають близько 500 видів трав'янистих рослин, 20 видів дерев і чагарників. Серед них значна кількість рідкісних, зникаючих, ендемічних та реліктових видів, з яких 9 — занесені до Європейського Червоного списку, 20 — до Червоної книги України, близько 30 — до Червоного списку флори Харківської області. Розповсюджені угруповання, що занесені до Зеленої книги України — формації видів ковили, мигдалю степового, осоки низької. Охороняються також ценози з участю багатьох рідкісних крейдолюбних видів: переломника Козо-Полянського, гісопа крейдяного, полину суцільнобілого, ранника крейдяного тощо. В заказнику знайдено єдине в Україні місцезростання дуже рідкісного, зникаючого ендемічного виду чагарників, релікту третинного періоду — вовчих ягід Софії. Цей вид теж занесено до Червоної книги України.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації