ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Первомайський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Орільський Парижанський Єфремівський Берецький Верхньобишкинський Гомільшанські ліси 33 34 32 167 162 161 164 166

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

161

Заказник ентомологічний

4,0

Урочище «Горіле»

Схили балки, де зростають степові рослини. Місце поселення корисних комах-запилювачів

162

Заказник ентомологічний

8,0

Біля сс. Одрадове, Петрівка, балка Заяча

Місце поселення корисних комах-запилювачів

164

Заказник ботанічний

135,0

Околиці с. Берека

Крутосхили степової балки у верхів'ях р. Берека з джерелом. Характерні фітоценози зі степовою та лучною рослинністю

166

Заказник загальногеологічний

95,0

Біля с. Верхній Бишкин

Відслонення берецької світи

167

Заказник ботанічний

643,0

Біля с. с. Єфремівка, Верхня Орілька

Верхів'я р. Оріль

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

32

Гідрологічний заказник місцевого значення «Красивий»

400,0

Між сс. Михайлівка та Красиве

Водно-болотне угіддя в долині р. Берека

33

Ботанічний заказник місцевого значення «Булацелівський»

25,0

Біля с. Булацелівка

Степова балка в долині р. Берека

34

Ботанічний заказник місцевого значення «Олексіївський»

15,0

Біля с. Олексіївський

Степові схили в долині р. Берека

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Національний природний парк

 

 

216

Гомільшанські ліси

1991,0

2004

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

165

Берецький

74,7

1998

169

Верхньобишкинський

138,8

1998

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

86

Орільський

5

1984

90

Парижанський

5

1984

 

Заказник гідрологічний місцевого значення

 

 

171

Єфремівський

28

1998

Природні особливості району

меню

Район розташований в південно-західній частині Харківської області. Площа— 1225,3 км2. Населення— 52,9 тис. осіб, утому числі міське — 32,5 тис. осіб, щільність населення — 43 осіб/км2.

В орографічному відношенні територія району — хвиляста рівнина, розчленована мережею балок, ярів та річкових долин. Розміщується на вододілі басейнів рр. Дніпро та Сів. Донець. Складовими геоморфологічними елементами є річкові тераси та вододільні плато. Поверхня району характеризується спокійним рівнинним рельєфом.

Розміщений у межах Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізико-географічної провінції. Належить до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

Річки: Берека з притокою Кисіль (басейн Сів. Дінця), та Оріль з притокою Орілька (басейн Дніпра). Побудовано 102 ставки, загальна площа водного дзеркала яких — 698 га. Крім них збудовано 2 водосховища на р. Берека (320 га водного дзеркала).

У грунтовому покриві переважають чорноземи звичайні глибокі мало- і середньогумусні, чорноземи реградовані. У північно-східній та східній частинах району — чорноземи опідзолені та важко-суглинисті. У найбільш низьких терасованих рівнях, низинах й балочних долинах розповсюджені лучні солонцюваті та солончакові глинисті грунти.

У геоботанічному відношенні територію Первомайського району відносять до степової зони. Природна рослинність — різнотравно-злакова (типчак, види ковили, полину, шавлії, буркуну). Розповсюджені степові чагарники — терен, види шипшини, карагана кущова тощо. Площа лісів — 7485 га. Основні лісоутворюючі породи — дуб звичайний, липа серцелиста, види клену, ясен звичайний, сосна звичайна. У лісопосадках переважає біла акація звичайна.

Відсоток природних танапівприродних територій становить 22,2.

У районі знаходиться частина територіїї національного природного парку «Гомільшанські ліси» та 5 заказників місцевого значення: 2 — ботанічні, 2 — ентомологічні та 1 — гідрологічний. Загальна площа територій ПЗФ становить 2242,5 га (1,83% площі району).

Природні перлини

меню

Ботанічний заказник

 «Верхньобишкинський»

У верхів'ях р. Берека на схилах ярів та балок поширені різноманітні рослинні угруповання. Це байрачні ліси, злаково-різнотравні лучні степи, справжні луки і водно-болотні ценози. В трав'янистому покриві трапляється формація ковили Лессінга, занесена до Зеленої книги України. Розмаїття кольорів створюють численні декоративні, лікарські, медоносні види рослин. Особливо привабливі лучні степи під час масового цвітіння шавлії лучної та ш. пониклої, які є рідкісними на Харківщині.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації