ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Лозівський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Пташиний Гора Городовище Дружба Берестовий Мальцівський Михайлівський Лозівський Балка Михайлівська 29 153 154

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

153

заказник ентомологічний

7,0

Біля с. Миколаївка

Місце поселення корисних комах-запилювачів на степових схилах яружно-балкової системи

154

заказник загальногеологічний

11,5

Біля с. Смирнівка

У кар'єрі — відслонення вапняків

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

29

Орнітологічний заказник місцевого значення «Миролюбівський»

608,0

Біля с. Миролюбівка

Ділянка Краснопавлівського водосховища

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

153

Балка Михайлівська

42

1995

154

Гора Городовище

7

1995

147

Мальцівський

8,3

1993

 

Заказник загальнозоологічний місцевого значення

 

 

146

Лозівський

50

1993

 

Заказник орнітологічний місцевого значення

 

 

219

Пташиний

2

2005

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

13

Берестовий

3

1984

73

Михайлівський

3

1984

Природні особливості району

меню

Розташований у південній частині Харківської області на межі з Дніпропетровською та Донецькою областями. Площа— 1421,8 км2. Населення— 107,4 тис. осіб, утому числі міське— 71,4 тис. осіб. Щільність населення — 76 осіб/км2.

Поверхня — низовинна пологохвиляста лесова рівнина, розчленована річковими долинами, балками та ярами. Перевищення вирівняних ділянок над днищами балок сягають 15-25 м. Територія району знаходиться в межах вододільного плато басейнів рр. Сів. Донець та Дніпро. Загальний нахил поверхні — з півночі на південь, абсолютні відмітки висот — до 192 м над рівнем моря. Район лежить у межах Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізико-географічної провінції, у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.

Річки належать до басейну Дніпра (Орілька, верхів'я Малої Тернівки) та Сів. Дінця (Берека з притокою Бритаєм). Збудовано 3 водосховища: Бритайське (224 га), Краснопавлівське (3,5 тис. га) та Орільське (700 га), а також 123 ставки загальною площею водного дзеркала 1728 га. На південному сході району простяглося русло каналу Дніпро-Донбас.

Серед грунтів найпоширеніші чорноземи звичайні середньогумусні (78 % площі району), є також лучно-болотні, подекуди солонцюваті та солончакові.

Степова рослинність збереглася на непридатних для оранки ділянках вододілів і схилах балок. Площа лісів і лісових насаджень — 4,6 тис. га. Лісосмуги складаються з білої акації звичайної, видів тополі, клена, в'яза, дуба звичайного, ясена звичайного, шовковиці чорної тощо.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 22,23.

У районі існують 7 заказників місцевого значення (3 — ботанічних, 2 — ентомологічних, 1 — загальнозоологічний і 1 — орнітологічний), а також дендропарк міцевого значення — «Дружба» у м. Лозова.

Площа територій ПЗФ становить 166,8 га (0,12% від загальної території району).

Природні перлини

меню

Перспективний орнітологічний заказник місцевого значення

«Миролюбівський»

В яружно-балковій системі поблизу с. Миролюбівка розташований рукав Краснопавлівського водосховища, площа водного дзеркала якого становить 608,5 га. На схилах берегів водосховища зростають рідкісні степові та лучні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України і Зелених списків Харківщини. В складі флори зустрічаються зникаючі та цілющі види рослин.

Ця ділянка Краснопавлівського водосховища є важливою частиною міграційного коридору, місцем зупинки для відпочинку та годівлі перелітних птахів водно-болотного комплексу (гагар, пірникоз, гусей, лебедів, качок, журавлів, пастушкових, чапель, лелек, мартинів, куликів, соколоподібних, горобцеподібних). Під час весняної та осінньої міграції на водоймі концентруються тисячні зграї гусей та качок.

В цей час в зоні водосховища перебувають рідкісні види птахів, занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги України (казарка червоновола, гоголь, орлан-білохвіст, скопа, журавель сірий, кулик-довгоніг, кулик-сорока, кульон великий). Лісосмуги на берегах рукава водосховища служать міграційними шляхами для птахів чагарниково-лісового комплексу (горобцеподібних, голубеподібних, соколоподібних тощо).

В міграційний період в зоні водосховища пролітає понад 80 видів птахів, включених до «Додатку ІІ» Боннської конвенції про охорону мігруючих видів тварин. В рукаві водосховища зосереджені гніздові поселення гуски сірої, лебедя-шипуна та інших рідкісних видів водно-болотного, лучного та степового орнітокомплексів.

Орнітологічний заказник місцевого значення

«Пташиний»

На Орільківському водосховищі, що споруджене в долині р. Оріль-ка (лівобережна притока р. Оріль) як складова системи каналу Дніпро-Донбас, знаходиться острів. В рослинному покриві прибережної смуги на похилому березі південно-західної частини острова домінують очеретово-рогозові і вербові угруповання. Берег північно-східної експозиції острова крутий, висотою 2-3 м. На острові розташована колонія мартина жовтоногого (новий вид гніздової орнітофауни Харківщини), чисельністю близько 800 гнізд. Цей острів з мілководними ділянками навколо нього в міграційний період є місцем відпочинку та годівлі перелітних птахів водно-болотного комплексу (гусей, качок, лебедів, мартинів, крячків, куликів, чапель, пастушкових). Серед них рідкісні види, занесені до Європейського Червоного списку (червоновола казарка, орлан-білохвіст), Червоної книги України (червоновола казарка, гоголь, скопа, кулик-сорока, кулик-довгоніг), списку рідкісних видів фауни Харківської області (чепура велика, ч. мала, чапля руда, лебідь-шипун, шуліка чорний, пісочник малий, грицик великий, крячок малий, к. річковий, рибалочка).

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації