ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Харківський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Смородський Великий ліс Два дуби-велетні Дроб'янське Савичів яр Альошкина балка Джерело Г.С.Сковороди Просіки Рязанова балка Дендропарк Харківського державного аграрного університету Лісосмуга №65 Лаптєве Попова дача Ковиловий степ 37 36 172 173 176 178 179 180 177 181 175

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

172

Заказник ботанічний

34,8

Мереф'ян-ське л-во,кв. кв. 78, 101

Ділянка лісу, де зростають цінні, рідкісні для флори області види рослин

173

Заказник ботанічний

30,0

Біля сс. Тим-ченки, Миргород

Ділянка лук в заплаві р. Мож з рідкісними рослинними угрупoваннями

175

Заказник ботанічний

150,0

Біля смт Без-лю дівка

Ділянка заплавних лук в долині р. Уди з рідкісними видами рослин

176

Заказник ботанічний

300,0

Бабаївське л-во,кв. 16, 17, 18,20

Ділянка дубового лісу. Має історичну, санітарно-гігієнічну та пізнавальну цінність

177

Заказник ботанічний

150,0

Бабаївське л-во,кв. кв. 49,50

Ділянка дубового лісу з багатою флорою та фауною. Має велике ґрунтозахисне, санітарно-гігієнічне та пізнавальне значення

178

Заказник ботанічний

300,0

Мереф'ян-ське л-во,кв. кв.49, 50, 55, 56,57,62,63

Ділянка дубового лісу, багата флора та фауна. Має велике ґрунтозахисне, санітарно-гігієнічне та пізнавальне значення

179

Заказник ботанічний

61,0

Мереф'ян-ське л-во,кв.кв. 72,73,74

Сосновий бір і субір природного походження, віком 100р. Еталонні деревостани мають високу лісівничу цінність

180

Заказник загальнодержавний гідрологічний «Мереф'ян-ський»

400,0

Біля м. Ме-рефа

Заплава р. Мож з болотами, старицями комплексом водно-болотної і лучної рослинності та відповідним тваринним світом

181

Заказник загально-геологічний

70,0

Між сс. Липці і Руські Тишки

На крутосхилах берегів р. Харків відслонюються породи київської світи. Розріз має науково-пізнавальне значення

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

36

Ботанічний заказник місцевого значення «Тернівський »

52,0

Біля с. Тернова

Водно-болотне угіддя в долині р. Стариця — притоки р. Сів. Донець

37

Ботанічний заказник місцевого значення « Борщівський »

86,0

Біля с. Борщова

Ділянка луків у заплаві р. Муром

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

133

Альошкина балка

6

1991

40

Дроб'янське

12,6

1984

178

Рязанова балка

10

1984

179

Савичів яр

31,5

1998

144

Ковиловий степ

78

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

112

Смородський

3

1984

65

Лаптєве

5

1984

99

Попова дача

1,5

1984

 

Пам'ятка природи ботанічна місцевого значення

 

 

68

Лісосмуга №65

0,4

1984

101

Просіки

4,2

1984

33

Два дуби-велетні

0,2

1984

24

Великий ліс

0,1

1984

37

Джерело Г. С. Сковороди

6,3

1984

 

Дендрологічний парк загальнодержавного значення

 

 

7

Дендрологічний парк Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

22,8

1972 ( в ПЗФ з 1991)

Природні особливості району

меню

Розташований у північній частині області. Площа— 1434,5 км2 (без території м. Харків). Населення (без м. Харків) — 216,2 тис. осіб, у тому числі міське — 150,6 тис. осіб.

Щільність населення становить близько 150 осіб/км2.

В орографічному відношенні район розташований на південно-східних відрогах Середньоросійської височини, розчленованих долинами річок на окремі хвилясті вододільні плато. Поверхня має загальний нахил на південь. Абсолютні відмітки — від 80 до 220 м.

Розташований у Середньоросійській лісостеповій фізико-географічній провінції, належить до недостатньо вологої, теплої агрокліматичної зони.

Найбільші річки — Уда, Лопань, Харків, Мож (басейн Сів. Дінця). Створені водосховища: В'яловське, Муромське, Трав'янське та значна кількість ставків.

Переважають чорноземи типові середньогумусні та реградовані, у заплавах річок — лучні чорноземи та лучно-болотні грунти.

Природна рослинність збереглася в долинах річок і представлена переважно широколистяними, мішаними, хвойними та заплавними лісами, заплавними луками, угрупованнями водних і прибережних рослин. Площа лісів та лісових насаджень — 21,7 тис. га.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 34,80.

У районі взято під охорону 14 територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення: 5 ботанічних заказників, 3 ентомологічних заказника, 4 ботанічних пам'ятки природи, 1 гідрологічна пам'ятка природи та дендрологічний парк загальнодержавного значення при Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (у смт Рогань). Загальна заповідна площа — 125,2 га, що складає 0,09 % від площі району.

Природні перлини

меню

Перспективний загальнодержавний гідрологічний заказник

«Мереф'янський»

Ділянка заплави р. Мож (права притока р. Сів. Донець), що відрізняється високою мозаїчністю біотопів. Включає русло річки з прибережною чагарниково-деревною рослинністю, старичні озера, евтрофні болота, луки справжні та заболочені, ділянки вільшняків в притерасних пониззях. Водно-болотне угіддя в місці злиття р. Мож та р. Мереф'янка — типове для гідрологічних умов Харківської області. На території поширені рідкісні рослинні угруповання — формації сальвінії плаваючої, глечиків жовтих, латаття білого (Зелена книга України), асоціація чорновільхового лісу папоротевого (Зелені списки Харківщини). Тут зростають зозулинець болотний, пальчатокорінник Фукса, п. травневий, косарики тонкі, занесені до Червоної книги України, види рослин, що підлягають охороні на Харківщині: валеріана лікарська, оман високий, осот їстівний, теліптерис болотний, щитник шартрський та значна кількість видів з цілющими властивостями.

Ділянка заплави р. Мож є складовою частиною ІВА території національного та європейського значення (код №75/044), важливої для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. На території представлені типові для лісостепової зони водно-болотний, лучний, лісовий (заплавний) орнітокомплекси з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку (деркач), Червоної книги України (поручайник, журавель сірий), Червоних списків Харківської області (бугай, бугайчик, чапля руда, чепура велика, осоїд, лунь лучний, шуліка чорний, сова болотяна, рибалочка). Ділянка заплави є місцем зупинки для відпочинку та живлення перелітних птахів (гусей, лебедів, качок, журавлів, пастушкових, чапель, лелек, мартинів, крячків, куликів, соколоподібних, горобцеподібних).

Дендрологічний парк загальнодержавного значення

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

При Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва на площі 22,8 га був створений дендропарк з метою інтродукції та вивчення різноманітних видів дерев і чагарників (1972 р.). В колекції дендропарку вирощують 895 таксонів дерев і чагарників, 80% із них є екзотами. Серед них береза низька, тис ягідний, сосна кедрова занесені до Червоної книги України. Крім колекційного фонду на території дендропарку висаджені архівні клонові насіннєві плантації сосни звичайної та дуба звичайного, маточно-сортові плантації фундука, створено інтродукційний розплідник. За роки свого існування дендропарк став сучасним навчально-науковим ботаніко-дендрологічним центром.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації