ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Ізюмський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Петрівський дуб-велетень Пісківська Гора Крем'янець Запилювач Ізюмська дача Красношахтарська Круглий Бугаївський Караван 21 22 117 116 118 115 119 114 114 114 114 114

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

114

Загальнодержавний заказник ландшафтний

26000,0

Ізюмський ДЛГ

Унікальний лісовий комплекс в степу. Місце поселення рідкісних птахів, плазунів

115

Заказник загальногеологічний

25,0

Біля с. Кам'янка

Відслонення порід різних геологічних епох. Зростають ефедра двоколоса, крокус сітчастий

116

Заказник ботанічний

431,0

Біля с. Буга-ївка

Степові ценози та байрачні ліси у верхів'ях р. Мокрий Ізюмець

117

Заказник ботанічний

86,0

Придонецьке л-во,кв.кв. 425,426, 427, 466

Соснові бори природного походження, еталонні деревостани. Вік — 120-130 років

118

Заказник загальногеологічний

10,0

Біля с. Донецьке

Відслонення юрських порід на правому березі р. Сів. Донець

119

Заказник загальногеологічний

78,0

Біля с. Кам'янка

Відслонення юрських та тріасових порід у балці, що впадає в р. Кам'янку

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

21

Ландшафтний заказник місцевого значення « Яремівський »

900,0

Біля с. Яремівка, Ізюмський лісгосп, Студенецьке л-во,кв.кв. 135,136, 142-144, 148-152 Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

22

Іхтіологічний заказник місцевого значення «Студеноцький»

10,0

Біля с. Студенок Водосховище — місце мешкання рідкісних видів риб

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

19

Бугаївський

47

1984

134

Караван

308

1991

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

61

Круглий

3,7

1984

48

Запилювач

5

1984

Пам'ятка природи комплексна місцевого значення

30

Гора Крем'янець

176

1984

 

Пам'ятка природи ботанічна місцевого значення

 

 

49

Ізюмська дача

30

1984

58

Красношахтарська

71,9

1984

92

Петрівський дуб-велетень

0,1

1984

95

Пісківська

0,1

1984

Природні особливості району

меню

Район розташований у південно-східній частині Харківської області. Площа — 1593,4 км2. Населення — 78,1 тис. осіб, у тому числі у місті Ізюмі — 56,1 тис. осіб. Щільність населення становить 49 осіб/км2.

Територія району розташована в зоні переходу Середньоросійської височини у Донецький кряж. Поверхня — плато, яке розчленоване яружно-балковою та річковою мережею. Висота на вододільних просторах — 150-190м (максимальна — 235 м). Мінімальні відмітки приурочені до заплави р. Сів. Донець (в межах 60-70 м).

Основна частина району розташована в Задонецько-Донській північно-степовій фізико-географічній провінції, південна— у Донській північно-степовій фізико-географічній провінції. Район належить до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

Головна річка — Сів. Донець з притоками Осколом (нижня течія), Ізюмцем, Греківкою тощо.

У грунтовому покриві переважають чорноземи звичайні. На знижених ділянках— лучні чорноземи, лучні, лучно-болотні та болотні грунти.

Природна степова рослинність збереглася на схилах балок, узліссях (угруповання з участю видів ковили, токоногу, костриці, чебрецю, полину тощо).

За лісорослинним районуванням України територія району відноситься до східного посушливого степу. Лісовкрита площа — 43,3 га (лісистість — 27,4 %). У складі лісових насаджень переважають сосна звичайна (70 % лісовкритої площі) і дуб звичайний (17 %). На значних площах висаджені біла акація звичайна, берест тощо.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 46,72.

В районі засновано 4 заказники місцевого значення (2 — ботанічних, 2 — ентомологічних) та 4 ботанічні й 1 комплексна пам'ятки природи. Площа територій ПЗФ становить 641,8 га (0,40% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

 Комплексна пам'ятка природи

«Гора Крем'янець»

На правому березі р. Сів. Донець здалека видніється гора Крем'янець — куполоподібне підняття Донецької височини. Її основу складає товща вапняків з прошарками кремнію, який здавна використовували в побуті. Ця гора піднімається до висоти 218м над рівнем моря і є майже найвищим геологічним утвором Харківщини. Саме звідси князь Ігор почав свій похід проти татарської навали, описаний у всесвітньо відомому творі «Слово о полку Ігореве». Тут ще в ХVII сторіччі була побудована Ізюмська фортеця з бастіонами, ровами, валами. Під час Великої Вітчизняної війни за володіння цією висотою відбувалися відчайдушні бої. Зараз над нею підвищується монумент Слави воїнам-визволителям.

На схилах Крем'янця зростають численні рідкісні степові й ендемічні крейдолюбні види рослин. Саме в басейні р. Сів. Донець проходить південна межа їх ареалу. Незабутнє враження залишає своєрідні екзотичні дерева та чагарники, що зростають в дендрологічному парку на площі 4,2 га.

Перспективне заповідне урочище

 «Яремівське»

Заплавний ландшафтний комплекс, що включає русло р. Оскіл, р. Сів. Донець, старичні озера, ділянки заплавної діброви, заболочені вільшняки в пониззях борової тераси, лісові озера, луки, болота. На території урочища зростають рідкісні рослинні угруповання — формації сальвінії плаваючої, глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, л. білого, які занесені до Зеленої книги України, формація водяного різака алоевидного та асоціація чорновільхового лісу папоротевого, що включені до Зелених списків Харківщини. Тут добре збереглися також популяції козельців українських (Європейський Червоний список), косариків тонких, рябчика малого, сальвінії плаваючої, пальчатокорінника травневого (Червона книга України), цикути отруйної, теліптерису болотного, валеріани лікарської, бобівника трилистого, та інших рідкісних і лікарських видів Харківщини.

Тут представлений унікальний водно-болотний, лучний та лісовий фауністичні комплекси з низкою рідкісних видів хребетних та безхребетних тварин, занесених до Європейського Червоного списку, Червоної книги України та списку рідкісних видів Харківської області. Зустрічаються чисельні поселення бобра річкового, видри річкової; тут мешкають норка європейська, горностай, борсук. Територія урочища є місцем гніздування журавля сірого (3-5 пар) та концентрації його міграційних скупчень (до 50 особин). Під час міграції і взимку тут зустрічаються рідкісні види хижих птахів (орлан-білохвіст, беркут, скопа). Територія урочища є місцем відпочинку і годівлі птахів на прольоті (гусей, лебедів, качок, журавлів, чапель, мартинів, куликів та інших птахів).

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації