ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Дворічанський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Коновалове Новоєгорівська Коробочкине Крейдяний Червоний Криничанський Осинник Осоківський Піщаний Строївський Конопляне Колодязненський Дворубчине Озерний 11 80 90 82 76 72 73 74 75 77 78 79 85 86 88 89 91 83 84

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

72

Заказник ботанічний

56,9

Біля с. Пет-ро-Іванівка, урочище Ми-хайлівка

Унікальна ділянка, де збереглися реліктові та ендемічні рослини, занесені до Червоної книги України

73

Заказник ботанічний

125,8

Урочище Но-вомлинське

Місце зростання рідкісних, ендемічних, занесених до Червоної книги України видів рослин

74

Заказник ботанічний

159,0

Урочище Ко-рішне

Місце зростання видів рослин, занесених до Червоної книги України (ковила пірчаста, гісоп крейдяний тощо)

75

Заказник ентомологічний

30,7

Урочище Бульбівка

Яружно-балкова система, де нараховується близько 20 видів корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур

76

Заказник ботанічний

23,8

Урочище Хрущівка

Яружно-балкова система з різноманітною степовою рослинністю цілинного типу

77

Заказник ботанічний

17,1

Урочище Крючка

Крейдові відслонення з ендемічними та реліктовими видами рослин

78

Заказник ботанічний

139,7

Урочище Красне-І

Місце зростання рідкісних степових видів рослин, занесених до Червоної книги України

79

Заказник ботанічний

32,8

Урочище Приоскілля

Місце зростання рідкісних та ендемічних рослин, занесених до Червоної книги України

80

Заказник ентомологічний

35,1

Урочище Парнянське

Місце поселення близько 20 видів комах-запилювачів сільськогосподарських культур

82

Заказник ботанічний

36,2

Урочище Кривеньке

Ділянка, де зростають цінні лікарські рослини

83

Заказник ботанічний

78,9

Урочище Кармаличене

Місце зростання видів, занесених до Червоної книги України (гісоп крейдяний, ковила пірчаста тощо)

84

Заказник ботанічний

32,5

Біля с. Лозова Перша

Місце зростання рідкісних видів рослин, крейдолюбних ендеміків

85

Заказник ботанічний

8,0

Урочище Коноплянівка

Ділянка, де ростуть рідкісні, ендемічні та реліктові види рослин, занесені до Червоної книги України

86

Заказник ґрунтовий

190,0

Біля с. Кам'янка

Крутосхили з рідкісними ґрунтами — чорноземами карбонатними щебенюватими на елювії щільних карбонатних порід

88

Заказник ботанічний

250,0

Біля смт Дворічна

Заплава р. Оскіл з комплексом водно-болотної та лучної рослинності

89

Заказник ландшафтний

1040,0

Біля сс. Колодязне, Петро-Іванівка

Степові та крейдові схили берегів р. Верхня Дворічна з комплексом степових, крейдових, лучних та водно-болотних рослинних угруповань

90

Заказник ґрунтовий

65,0

Біля смт. Дворічна, с. Червона Долина

Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами солонцюватими на щільних глинах та дерновими на елювії щільних карбонатних порід

91

Заказник ґрунтовий

110,0

Біля с. Колодязне

Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами солонцюватими на щільних глинах

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

11

Гідрологічний заказник місцевого значення «Новомлинський»

782,0

Між с. с. Красне Перше та Ново-млинськ

Водно-болотні угіддя в долині р. Оскіл

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

34

Дворубчине

68

1984

205

Колодязнянський

94,5

2002

54

Коновалове

25

1984

174

Конопляне

315,9

1998

55

Коробочкине

29,1

1984

59

Крейдяний

36,9

1984

124

Червоний

49,8

1984

85

Озерний

44

1984

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

60

Криничанський

18

1984

87

Осинник

20

1984

88

Осоківський

25

1984

96

Піщаний

15

1984

117

Строївський

28

1984

Пам'ятка природи ботанічна місцевого значення

84

Новоєгорівська

2,5

1984

Природні особливості району

меню

Район розташований у північно-східній частині Харківської області та межує на півночі з Валуйківським районом Бєлгородської області Росії, на сході — з Троїцьким та Сватівським районами Луганської області, на півдні — з Куп'янським і на заході — з Великобурлуцьким районами Харківської області.

Площа району— 1112,4 км2. В районі мешкає 22,3 тис. осіб., утому числі міського — 4,5 тис. осіб. Щільність населення — 20 осіб/км2.

Район розташований на південно-західному схилі Воронезького кристалічного масиву. У геоморфологічному відношенні західна частина району являє собою плато, східна — терасову рівнину системи р. Оскіл, яка у східних межах області переходить у плато.

Територія району знаходиться в басейні середньої течії р. Оскіл. На правобережжі найбільшими притоками є Верхня та Нижня Дворічна. На лівобережжі гідрологічна сітка представлена балочною системою з постійними і тимчасовими водотоками. Збудовано 29 ставків.

Ґрунтовий покрив відносно різноманітний. На вододілах поширені чорноземи типові середньогумусні важкосуглинисті. На лівобережжі Осколу розповсюджені дерново-малопідзолисті глинисто-піщані ґрунти. Характерні також темно-сірі опідзолені середньосуглинисті та важкосуглинисті чорноземи, чорноземи реградовані, по низинах — лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні та болотні ґрунти, часто засолені та солонцюваті.

Район відноситься до Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, більша його частина міститься у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні.

Степова рослинність збереглася лише на непридатних для оранки територіях. Ліси займають близько 13,7тис. га. Вони зосереджені, головним чином, у долинах річок та балок. Переважаючими породами є сосна звичайна (55 %) та дуб звичайний (35 %). Ростуть також види клена, береза повисла, осика, яблуня лісова, груша звичайна, вільха клейка, біла акація звичайна. Підлісок утворюють клен татарський, горобина звичайна, терен, види глоду, шипшини тощо.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 34,96.

В районі засновано 13 заказників місцевого значення (8 — ботанічних і 5 — ентомологічних) та 1 ботанічна пам'ятка природи. Площа територій ПЗФ становить 771,7 га(0,69% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

Ботанічний заказник місцевого значення

«Озерний»

В заплаві р. Оскіл в урочищі «Озерне» Кам'янського лісництва охороняється комплекс заплавних типів рослинності: осокірники, вербняки, берестові та кленові діброви, справжні та заболочені луки, угруповання прибережних і водних рослин. Особливо привабливо виглядають стариці, значну частину водної поверхні яких вкривають зарості латаття білого та глечиків жовтих. Ці угруповання включені до Зеленої книги України. А на луках зростають рідкісні на Харківщині угруповання з участю косариків тонких (вид, занесений до Червоної книги України). Флора багата декоративними, лікарськими, медоносними та іншими корисними видами рослин.

Ботанічний заказник місцевого значення

«Червоний»

На правому березі р. Оскіл на схилах балки, де підстилаючою породою є крейда, збереглися унікальні рослинні угруповання, в яких домінують степові та крейдолюбні види. Тут поширені рідкісні в Україні формації: півонії тонколистої, ковили волосистої та Лессінга, осоки низької та рідкісні на Харківщині угруповання льону українського, переломника Козо-Полянського, чебрецю вапнякового. В складі флори багато реліктових, ендемічних та рідкісних видів рослин. Серед них до Європейського Червоного списку занесено 4 види, до Червоної книги України — 5 видів та близько 15 видів є рідкісними для флори Харківщини. Різнобарвні аспекти утворюють анемона лісова, горицвіт весняний, сон широколистий. Підчас масового цвітіння особливо вражає розмаїття яскравих кольорів в угрупованнях з домінуванням півонії тонколистої, барвінку трав'янистого, мигдалю степового, видів шавлії тощо.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації