ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Дергачівський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

14 12 13 92 93 96 Південне Старий сад Кущувате Личане Великоярузький Слатінський Мохувате болото Пересічанський дуб Лозовеньківський Лозовеньківський

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

92

Заказник ботанічний

266,0

Урочище Угор

Під покривом вікових дубів ростуть цінні лікарські рослини: конвалія звичайна, материнка звичайна тощо.

93

Заказник ґрунтовий

70,0

Біля сс. Ку-діївка, Гоптівка

Крутосхили з рідкісними грунтами (чорноземи солонцюваті на щільних глинах)

96

Пам'ятка природи ботанічна

14,7

Південне л-во, кв.кв. 137,138

Діброва природного походження, корінний деревостан віком понад 100 років

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

12

Гідрологічний заказник місцевого значення « Дворічний Кут»

115,0

Біля с. Дворічний Кут

Водно-болотні угіддя в місці злиття р. Уди та р. Криворогівка

13

Гідрологічний заказник місцевого значення «Руськолозівський»

50,0

Біля с. Руська Лозова

Водно-болотне угіддя в долині р. Лозовенька

14

Орнітологічний заказник місцевого значення «Вільховий»

20,0

Данилів-ський держ-лісгосп, Липецьке лісництво, кв. кв. 67-74

Водно-болотне угіддя в долині притоки р. Харків

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

157

Личане

36

1996

201

Слатінський

18,9

2001

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

168

Великоярузький

56

1998

64

Кущувате

5,6

1984

114

Старий сад

5

1984

Пам'ятка природи ботанічна місцевого значення

91

Пересічанський дуб

0,1

1984

196

Південне

14,7

2001

 

Пам'ятка природи гідрологічна місцевого значення

 

 

77

Мохувате болото

1,7

1984

Природні особливості району

меню

Розташований у північно-західній частині Харківської області. Площа— 900,1 км2. Населення — 98,6 тис. осіб, утому числі міського — 69,7 тис. осіб. Щільність населення — 109 осіб/км2.

В орографічному відношенні територія району приурочена до південно-західного схилу Середньоросійської височини. Поверхня — хвиляста рівнина з добре вираженим долинно-балковим рельєфом та розвиненою яружно-балковою мережею. Загальне пониження поверхні — у південному напрямку, максимальні відмітки висот в північній частині району — 220-222 м, мінімальні приурочені до заплав річок — 101,2м (заплава р. Уда), 104,1 м (заплава р. Лопань).

Територію району включають в Середньоросійську лісостепову фізико-географічну провінцію, район міститься у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній зоні.

Річки басейну Сіверського Дінця — Уда, Лопань, Харків. Збудовано Лозовеньківське водосховище (180 га), 42 ставки загальною площею водного дзеркала близько 300 га.

Найпоширеніші чорноземи типові (56% площі району), темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені, лучні солонцюваті грунти.

За лісорослинним районуванням територія району відноситься до зони Лівобережного Лісостепу. Лісовкрита площа складає 18,8 тис. га (лісистість— 22,9%). Ліси та лісові насадження розташовані переважно на схилах ярів, балок, берегах річок та водойм. Значну питому вагу становлять лісосмуги. Переважають насадження дуба звичайного (близько 90 %), видів клена, липи серцелистої, сосни звичайної.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 40,25.

В районі засновано 6 заказників місцевого значення (2 — ботанічних, 3 — ентомологічних і 1 — лісовий) та 2 ботанічні й 1 гідрологічна пам’ятки природи. Площа територій ПЗФ становить 188,5 га (0,21% від загальної площі району).

Природні перлини

меню

Гідрологічний заказник місцевого значення

«Мохувате болото»

Болото знаходиться на другій піщаній терасі р. Уди в глибокій овальній котловині, оточеній сосновим та дубовим лісами. Це унікальне для південно-східного лісостепу України реліктове верхове торф'яне болото, яке виникло 12-15 тисяч років тому на місці озера. Основу болота складає стародавня сплавина, яку утворюють білі або сфагнові мохи. На ній ростуть рідкісні для флори Харківщини бореальні види: журавлина болотна, шейхцерія болотна, росичка круглолиста, бобівник трилистий, вовче тіло болотне, пухівка вузьколиста тощо.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації