ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

Чугуївський район

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Ковиловий степ Моспанівський Піщаний Михайлівський Студенок Кочетоцький Миколаївські насадження Кочетоцька лісова дача Малинівський Малинівський 39 38 40 185

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

185

Заказник загальногеологічний «Кам'яноярузький»

40,0

Біля с. Кам'яна Яруга

Відслонення харківської світи

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

38

Орнітологічний заказник місцевого значення «Бригадирівський»

75,3

Біля с. Бригадирівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Волоська Балаклійка

39

Ботанічний заказник місцевого значення «Леб'яже»

355,0

Біля с. Леб'яже

Ділянка луків у заплаві р. Сів. Донець

40

Ландшафтний заказник місцевого значення «Пісковий»

800,0

Біля в/ч А 2280

Ділянка піщаної тераси в долині р. Сів. Донець

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ландшафтний місцевого значення

 

 

162

Малинівський

2256,7

1997

136

Кочетоцька лісова дача

2160,3

1991

217

Піщаний

124,77

2005

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

144

Ковиловий степ

78

1993

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

138

Кочетоцький

50

1992

72

Михайлівський

5,6

1984

75

Мосьпанівський

5

1984

118

Студенок

4,9

1984

 

Заповідне урочище

 

 

71

Миколаївські насадження

248

1984

Природні особливості району

меню

Розташований в північно-східній частині Харківської області, його площа — 1161,4 км2. Кількість населення — 88,6 тис. осіб, у тому числі 66,5 тис. осіб — міського. Щільність населення — 76 осіб/км2.

Поверхня переважно рівнинна, яка ускладнена ерозійно-структурними, балково-долинними та яружно-балковими формами. Переважає нахил поверхні з півночі на південь. Максимальна висота — 200 м, мінімальна — 82 м.

Розташований у Середньоросійській лісостеповій фізико-географічній провінції, належить до вологої, теплої агрокліматичної зони.

Основна водна артерія району — Сіверський Дінець та його притоки — Уда, Мож, Великий Бурлук, Гнилиця. В районі побудовано 37 ставків із загальним водним дзеркалом 304 тис. га та розташована південна частина Печенізького водосховища.

Серед грунтів переважають чорноземи типові середньогумусні, чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені, в заплавах річок — алювіальні, дернові, лучні, лучно-болотні, болотні та дерново-слабопідзолисті піщані грунти.

Природна лучно-степова рослинність майже не збереглася. Ліси займають 4552 га. Основні деревні породи — сосна звичайна, дуб звичайний, осика, вільха клейка, або чорна, яблуня лісова тощо.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 27,33.

У районі заповідано 9 територій місцевого значення: 8 заказників (3 — ландшафтних, 1 — ботанічний, 4 — ентомологічних) та 1 заповідне урочище. Загальна площа територій ПЗФ складає 4131,7 га, що становить 3,56 % від усієї площі району.

Природні перлини

меню

Ландшафтний заказник місцевого значення

«Малинівський»

Заповідний об'єкт розташований в Чугуївському (1476,7 га) та Зміївському (780 га) районах. Охороняється фрагмент типового для лісостепової зони виду ландшафтів: масив надзаплавних терасних горбистих піщаних рівнин з дерново-підзолистими грунтами, борами та суборами.

Перспективний заказник загально-геологічний

«Кам'яноярузький»

Збереглися відслонення харківської серії палеогена, що вважається опорним геологічним розрізом. У цих відкладах містяться скам'янілі рештки фауни олігоцену, які мають наукову цінність. На плакорних і лобних частинах схилів розгалуженої яружно-балкової системи трапляються ділянки справжніх і чагарникових степів, зокрема — реліктові угруповання, занесені до Зеленої книги України і рідкісні види флори України та Харківської області.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації