ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПодпись: існуючі території природно-заповідного фонду
території, що резервовані для наступного заповідання
території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

Подпись: Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації

 

БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

Природні особливості району

Природні перлини

Існуючі території пзф

Перспективні території ПЗФ

 

 

Бурбулатівський Варварівський Добровільський Острівщанський Семенівський 5 12 13 14 15 16 17

 

Перспективні території ПЗФ

меню

Території, що зарезервовані для наступного заповідання

№ на карті

Назва, категорія

та тип території

Орієнтовна площа, га

Місце

розташування

Характеристика

об'єкта

12

Заказник ботанічний

31,1

Урочище Дягівське

Схили балки з багатою флорою, до складу якої входять рідкісні та зникаючі види степових рослин

13

Заказник ботанічний

16,4

Урочище Орлянське

Схили балки з різноманітною та багатою степовою флорою

14

Заказник ботанічний

22,4

Урочище Широчанське

Ділянка, де ростуть рідкісні види степових рослин, а також такі, що знаходяться під загрозою зникнення

15

Заказник ботанічний

830,0

Біля сс. Са-мійлівка, Бубнове Перше, Широке

Крутосхили степової балки, що впадає в р. Тернівка, з цілинною степовою рослинністю, де представлені рослинні угруповання із Зеленої книги України та зростають рідкісні для флори області види рослин

16

Заказник ботанічний

285,0

Біля сс. Григорівка, Дмитрівка

Заплава р. Тернівка з лучною, лучно-болотною та солончаковою рослинністю

17

Заказник ботанічний

475,0

На захід від с. Кри-штопівка

Крутосхили р. Тернівка з цілинною степовою рослинністю, де представлені типові й рідкісні рослинні угруповання різнотравно-типчаково — ковилових степів. Зростають види рослин, занесені до Червоної книги України

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі

5

Гідрологічний заказник місцевого значення «Новопавлівський»

180,0

с. Новопавлівка

Водно-болотне угіддя в долині р. Самара

Існуючі території природно-заповідного фонду  

меню

№ на карті

Назва, категорія та тип території

Площа, га

Рік створення

 

Заказник ботанічний місцевого значення

 

 

167

Бурбулатівський

99,1

1998

 

Заказник ентомологічний місцевого значення

 

 

21

Варварівський

3,0

1984

38

Добровільський

5,0

1984

89

Острівщанський

5,0

1984

Заказник гідрологічний  місцевого значення

180

Семенівський

185,6

1998

Природні особливості району

меню

Район розташований у південній частині Харківської області на межі з Дніпропетровською областю.

Площа району— 1380,0 км2. Чисельність населення— 25,7тис. осіб, утому числі міське — 5,0тис. осіб. Щільність населення становить 19 осіб на 1 км2.

У геоморфологічному відношенні район розташований у межах Полтавської рівнини. Поверхня — пологохвиляста лесова низина, злегка нахилена до Дніпра та Сів. Дінця і розчленована річковою та яружно-балковою мережею. Мінімальні відмітки — у заплавах річок (86-103 м над рівнем моря), максимальні — у центральній частині району (200-207 м).

Район розташований в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій фізико-географічній провінції, у посушливій теплій агрокліматичній зоні.

Міститься на вододілі басейнів Дніпра (на півдні— верхів'я його приток Самари і Тернівки) і Сіверського Дінця (на півночі— верхів'я його приток Бритаю і Сухого Торця). Збудовані Бритайське водосховище (214 га) та 174 ставки загальною площею водного дзеркала 741 га.

Найбільш поширені ґрунти — чорноземи звичайні середньогумусні (близько 50% площі району), по долинах балок і заплавах річок — лучно-чорноземні та лучно-болотні грунти.

Лісова рослинність представлена головним чином лісовими насадженнями по ярах, балках, берегах річок і водойм та полезахисними і дорожнозахисними смугами. Площа лісів — 4,1 тис. га. Вони виконують виключно грунто-землезахисну роль. Основною лісоутворюючою породою є дуб звичайний (більш ніж 42 %). Поширені також ясен високий (38%), берест (12%), сосна звичайна (7%). У підліску— клен татарський, глід, ліщина, жостір тощо.

Відсоток природних танапівприродних територій становить 19,79.

В районі існує 5 заказників місцевого значення: 1 — ботанічний, З — ентомологічних, 1 — гідрологічний загальною площею 262,1 га, що складає 0,19% від площі району.

Природні перлини

меню

Ботанічний заказник місцевого значення

 «Бурбулатівський»

В верхів'ях р. Добринька — правої притоки р. Оріль на схилах балок і ярів збереглися залишки цілинної степової рослинності, яка була поширена тут в доагрикультурний період. Серед поширених тут природних рослинних угруповань справжніх та чагарникових степів найціннішими є ценози з домінуванням видів ковили та мигдалю степового (Зелена книга України). В складі степової флори чимало рідкісних для України та Харківщини декоративних видів: горицвіт весняний, сон чорніючий, шафран сітчастий, ломиніс цілолистий, анемона лісова, півники угорські, барвінок трав'янистий, гадюча цибулька занедбана, рястка Гуссона тощо. Значне різноманіття цілющих, медоносних, ефіроолійних рослин. Досить багата фауна рідкісних видів степових комах.

Головна

Історія ПЗФ

Класифікація пзф

Мережа ПЗФ області

Вибір об’єкта ПЗФ

Природні  об'єкти особливої  охорони

Законодавчі акти

Публікації